Gå videre til innhold
Ruben Steinum. Foto: Marthe Thu / NBK
Ruben Steinum. Foto: Marthe Thu / NBK

Pressemelding -

Det er et alvorlig problem med Kulturrådets nye tenketank. Den mangler legitimitet.

– At Kulturrådet trenger et ekstra råd er jo i seg selv et paradoks, men når det nye utvalget på 16 personer ikke har en eneste representant fra kunstnerorganisasjonene, har vi et alvorlig problem. Dette rådet har ingen legitimitet, sier styreleder Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere (NBK). 

I dag slapp Kulturrådet nyheten om at rådet har samlet en rekke personer fra kulturfeltet i en tenketank som skal bidra til å «belyse hele økosystemet i kulturøkonomien i årene som kommer, og se institusjonsfeltet, kunstnerøkonomien og kulturell og kreativ næring i sammenheng». Målet med det rådgivende utvalget er å «bidra til en styrket kunst- og kultursektor med fokus på økt inntjening», heter det i en pressemelding fra Kulturrådet. 

Problemet er at kunstnerne nærmest utelukkes fra arbeidet. 

– For å utvikle god kunstnerpolitikk må kunstnerne inkluderes. Det er vanskelig å ikke se på dette tiltaket som annet enn en ideologisk vridning og politisering av Kulturrådet. Arbeidsgiverorganisasjonene og institusjonene inviteres inn, mens organisasjonene til de som faktisk skaper kunsten – kunstnere – holdes utenfor. Det er uakseptabelt, sier Steinum. 

– Mangelen på representasjon fra kunstnerorganisasjonene er alvorlig. Dette fremstår ekstremt interessevridd og det er bekymringsverdig, sier han.  

Rådet består av 16 representanter, hvorav kun én er kunstner, mens de resterende medlemmene representerer henholdsvis arbeidsgiverorganisasjonene på kulturfeltet, kunstinstitusjoner og ensembler. 

Emner


Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Pressekontakt

Håvard Holmefjord

Håvard Holmefjord

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (vikar) Presse og kommunikasjon +47 41 00 34 75

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge