Gå videre til innhold
Styreleder Ruben Steinum.
Styreleder Ruben Steinum.

Pressemelding -

– Det haster å etablere et offentlig innkjøpsfond for billedkunst

Med koronautbruddet svekkes kunstomsetningen i Norge på lang sikt. Men allerede nå er det merkbart for enkeltkunstnerne – som mister tilgang til viktige stipender og tilskudd.

I dag ble det klart at Bildende Kunstners Hjelpefond (BKH), som krever inn kunstavgiften i Norge, kutter i stipendtildelinger og tilskuddordninger som følge av koronautbruddet. Fondet har kuttet 30 prosent i midlene som skulle utbetales til kunstnere i 2020.

«Selv om myndighetenes restriksjoner heves på relativt kort sikt, vil det ta tid før den økonomiske aktiviteten tar seg opp og stabiliserer seg igjen på et mer normalt nivå», heter det i et brev fra fondsstyret til Norske Billedkunstnere (NBK). 

NBK ba tidligere denne uken, 24. mars, Kulturdepartementet om å etablere et offentlig innkjøpsfond på 150 millioner i året over fem år for å avhjelpe omsetnings- og inntektssvikt for billedkunstnere og det visuelle kunstfeltet.

– Det er sannsynlig å anta at det også i tiden fremover vil komme et betydelig fall i omsetningen på et sammenlignbart nivå som etter finanskrisen. Det visuelle kunstfeltet vil står i fare for å miste 160 millioner i inntekter – kun fra salg i førstehåndsmarkedet – det kommende året. Perioden med betydelig lavere omsetning vil også kunne komme til å vare i flere år fremover. Nedgangen rammer hele kunstfeltet, men det rammer kunstnere på individnivå hardest, sier styreleder Ruben Steinum.

Kan sammenlignes med finanskrisen

I flere år har feltet varslet om bekymringsverdig få innkjøp ved de offentlige museene som følge av minimale innkjøpsbudsjetter og nedleggelsen av Kulturrådets innkjøpsordning for samtidskunst. Dette ble også bekreftet av Jorunn Veiteberg i rapporten Å samla kunst (2019), der hun karakteriserer det som en «innkjøpskrise».

Fra 2007 til 2009 falt kunstomsetningen i Norge med 34 prosent. Det antas at finanskrisen i 2008 var den viktigste grunnen til det dramatiske fallet i denne perioden. Denne nedgangen i inntekter fikk også langvarige konsekvenser. Først i 2015 var den samlede omsetningen tilbake på et tilsvarende nivå som før finanskrisen.

– Etablering av et slikt innkjøpsfond vil være et tiltak som både sikrer omsetning og inntekter i en vanskelig periode, og vil sørge for at befolkningen får tilgang til det store mangfoldet av kvalitetskunst som skapes av kunstnere i hele Norge, sier Steinum.

Emner


Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Pressekontakt

Katrine Sviland

Katrine Sviland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Pressekontakt / nettredaktør 938 83 600

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge