Skip to main content

KrF med betydelig kunstnerløft i sitt alternative statsbudsjett

Pressemelding   •   nov 09, 2018 10:43 CET

Fra #kunstneroppropet i oktober 2017. Foto: Markus Li Stensrud / NBK.

Dersom KrF går inn i regjering, tar partiet med seg krav om bedre kunsterøkonomi til forhandlingsbordet. 

– Bak tallene ligger et løft for kunstnerøkonomien – som betyr fremvekst av frie ytringer, sier styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal.

I regjeringens kulturbudsjett for 2019 er det i liten grad tilført nye midler til å kompensere det økte antallet rettighetshavere ved privat kopiering, nå som også opphavere til visuelle og litterære verk har krav på kompensasjon når deres åndsverk kopieres. Her har KrF fulgt med, og lagt en nødvendig økning på ti millioner.

– KrF støtter også Norske Billedkunstneres høyt prioriterte sak – en videreføring av ordningen med utstillingshonorar, som vil koste 20 millioner neste år. Her har regjeringen kun lagt inn seks millioner, sier Tørdal.

Formidling, ikke salg

Ironisk nok kan det å få mulighet til å stille ut på et stort galleri eller museum, vært like mye en økonomisk krise for en billedkunstner, som det er prestisje. I praksis kan kunstneren få beskjed om når kunsten skal være på plass i visningsrommet, mens ikke en krone blir gitt kunstneren for å produsere det som skal vises. Publikum kommer for opplevelsens del, ikke for å kjøpe kunst. Dermed blir utstillinger en kostbar affære for kunstnere, og kunstneren havner i en vanskelig situasjon; det å takke nei til muligheten, kan bety kroken på døra for kunstnerkarrieren. Det har vært tverrpolitisk enighet om at ordningen med utstillingshonorar – altså et honorar for jobben som gjøres av kunstneren i forkant av en utstilling – er viktig. Men så langt er det kun KrF som har lagt inn nok midler i sitt budsjett til at dette blir realitet neste år.

– Disse strukturelle skjevhetene må rettes opp, slik at kunstnerøkonomien styrkes. Kunstnernes økonomi må logisk henge sammen med institusjonsøkonomien. Vi trenger en politisk satsning på kunstnerisk utvikling av det frie feltet – i fellesskapets interesse, sier Tørdal.

Det har Venstre og KrF tidligere valgt å gjøre sammen som opposisjonspartier.

– I år etter år med borgerlig regjering har Venstre og KrF bedret statsbudsjettene i kunstnernes favør. I år var det ekstra spennende med Venstres Trine Skei Grande som kulturminister. Med vi ble skuffet da det etterlengtede kunstnerløftet ble skjøvet bort i påvente av kunstnermeldingen.

Flere stipendhjemler

Nå foreslår KrF en økning i stipendhjemler og en styrking av regionale prosjektmidler for visuell kunst.

– For at frie feltet kan utvikle seg kunstnerisk utenfor institusjonene, er det nødvendig med søkbare midler som stipend og andre typer ordninger som bygger profesjonaliteten i det enkelte kunstnerskap, sier Tørdal.

Som stortingsrepresentant for KrF og medlem i Familie- og kulturkomiteen, har Geir Jørgen Bekkevold har støttet å innføre en merknad i forskriften for Statens kunstnerstipend, som vil sikre at stipendene automatisk justeres med en lønnsvekstmekanisme – minimum med en regulering lik rammen for lønnsoppgjøret i staten.

– Det ser lyserer ut for kunstnerinntektene nå. Stortingets flertall ønsker en skikkelig satsing på kunstnerøkonomien og mange av partiene har det programfestet. Kulturløftsårene så en satsning på diverse kunstfelt. Nå må tiden være inne for de visuelle kunstnerne. 

Tall (antall millioner økning) fra partiets alternative statsbudsjett

  • 20 – utstillingshonorar
  • 10 – Regionale prosjektmidler visuell kunst
  • 30 – stipendhjemler Statens kunstnerstipend
  • 10 – privatkopieringsvederlaget 

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.