Gå videre til innhold
Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel.
Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel.

Pressemelding -

Kunstomsetningen raste etter koronautbruddet. Det visuelle feltet ber om en økning i offentlige kunstinnkjøp.

– Det kraftige fallet i kunstomsetning gir langvarige alvorlige konsekvenser for hele det visuelle kunstfeltet, sier styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK) Ruben Steinum. Nå ber han om mer offentlige midler til kunstinnkjøp. 

I løpet av årets første fire måneder falt omsetningen av kunst med 22 prosent sammenlignet med fjoråret. Under finanskrisen i 2008 sank den med 30 prosent. Først fem år senere var den tilbake samme nivå som i 2007. En tilsvarende situasjon i 2020 vil bety 160 millioner i tapte inntekter bare fra førstehåndssalget. 

Den økonomisk sårbare situasjonen til profesjonelle billedkunstnere ble synliggjort på brutalt vis de første månedene etter pandemien. Nav-systemet ble aldri tilpasset kunstnernes lappeteppeøkonomi, og kun seks prosent av visuelle kunstnere benyttet seg av kompenasjonsordningen.

– Pengestrømmene i den visuelle kunstbransjen bærer med seg en forsinkelse. Rekkevidden av de økonomiske konsekvensene vil vi først se den fulle styrken av lenge etter utbruddet.  Det er nå avgjørende at vi får på plass tiltak som stimulerer på lang sikt for å holde bransjen gående og for at publikum skal møte kunst fra en mangfoldig og representativ kunstnerbefolkning, sier han. 

Stimuleringstiltak med direkte virkning

Nå ber de visuelle kunstnerorganisasjonene om at Kulturdepartementet avsetter midler til innkjøp av samtidskunst gjennom museene og  til kunst i offentlig rom,  som del av stimuleringspakken som skal berge bransjen gjennom resten av året. 

– Disse to stimuleringstiltakene vil gi kunstnerne oppdrag og salgsinntekter og det vil bidra til omsetning. Iverksettes dette umiddelbart vil dette kunne bidra til å ivareta hele næringskjeden, sier Steinum. 

Emner


Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK arrangerer Høstutstillingen – Norges største arena for presentasjon av norsk samtidskunst, og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere. Norske Billedkunstnere eier og utgir tidsskriftet Billedkunst.

Pressekontakt

Katrine Sviland

Katrine Sviland

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Pressekontakt / nettredaktør 938 83 600

Relatert materiale

Rett til fri kunst. Rett til ytringsfrihet. Rett til beskyttelse av åndsverk.

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge.

Norske Billedkunstnere
Akersgata 7
0158 Oslo
Norge