Pressemelding -

NNHs generalsekretær Lidia Myhre og stortingsrepresentant Hege Liadal (Ap) på Høstkonferansen

Årets Høstkonferanse arrangeres 17.-18. oktober på Thon Hotell i Sandvika. I tidligere år har konferansen samlet et bred spekter av foredragsholdere – terapeuter, leger, fagskoler og organisasjoner. Tema i år er VERKTØY FOR IMMUNFORSVAR OG EGENHELSE, og generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er en av foredragsholderne.

Vi er inne i en tid der komplementær og alternativ medisin (KAM) er under stadig angrep. Nå ønsker regjeringen å innføre moms på all helsehjelp som den naturmedisinske behandlingstradisjonen tilbyr innen både fysisk og psykisk helse. Hva betyr dette for pasienter og brukere? Hvordan heve anerkjennelsen til alle behandlere som kompletterer og utfyller det tradisjonelle helsevesenet? – dette er noen av spørsmålene NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre vil ta opp under sitt foredrag.

En annen foredragsholder som vil snakke om merverdiavgift saken er stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet. Liadal er inne i sin andre periode på Stortinget og er medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomite. Hun er svært opptatt av gode helsetjenester for alle og en rettferdig helsesektor. På konferansen vil hun ta opp temaet om prosess fra Regjering til Storting - ut til folket. Generalsekretæren i NNH er glad for at Hege Liadal har engasjert seg i saken og kommer på konferansen.

- Det er en viktig konferanse og en viktig sak som berører mange. Hege Liadal er en engasjert og dyktig politiker, og jeg er veldig glad for at hun vil være sammen med oss på konferansen, sier generalsekretær i NNH Lidia Myhre.

Flere organisasjoner og institusjoner har påpekt at regjeringens forslag å innføre moms på KAM er basert på en særdeles mangelfull utredning, både når det gjelder økonomiske- og helsespørsmål. Under sitt foredrag kommer Myhre til å gå nærmere på saken og belyse flere konsekvenser som ikke fremkommer i forslaget fra regjeringen.

- Forslaget fra regjeringen er overraskende lite utredet og minner om en hastverk. Det er derfor nødvendig at pasienter, terapeuter og organisasjoner får et reelt bilde av hva dette forslaget vil bety for dem og helsenorge, sier Myhre

En av hjertesakene til generalsekretæren er brubygging mellom KAM og skolemedisin. Hun mener dialog vil gi en merverdi i form av kunnskap for begge parter, og det vil styrke pasientsikkerheten. Myhre forteller at det er vesentlig for en million nordmenn som årlig bruker alternativ behandling, at leger og terapeuter snakker sammen.

- Det er viktig at vi bygger bruer fremfor murer. KAM er ikke en erstatning for det ordinære helsevesenet, men det er et viktig supplement i behandlingen og forebyggingen av sykdom, avslutter Myhre.

Related links

Emner

  • Stortinget

Kategorier

  • helsepolitikk
  • alternativ behandling
  • merverdiavgift
  • pasienter

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold