Pressemelding -

Regjeringspartiene taper velgere fra en hel bransje

Regjeringens helsepolitikk knyttet til naturterapi, komplementær og alternativ behandling har sviktet totalt. Spørsmålet er hvilke partier som er best egnet til å rette opp skadene regjeringen har gjort, og som kan gi Norge en ansvarlig og helsevennlig helsepolitikk, til beste for pasienten.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) organiserer terapeuter med utdanning i både naturmedisinske og skolemedisinske fag. Våre terapeuter nekter å finne seg inn i regjeringens neglisjering av både terapeutyrket og våre pasienters behov for behandling. Dette er en holdning som deles av terapeuter tilknyttet de fleste andre organisasjoner.

En regjering som mangler både vilje og evne

Regjeringens manglende vilje og evne til å sørge for en regulering av bransjen som ivaretar både pasienten, pasientsikkerheten og terapeutyrket, er tydelig. Dette har vi fått bekreftet gjennom bastante og ubegrunnede uttalelser fra ansvarlige helsepolitikere i forbindelse med blant annet moms-saken. Eksemplene er mange: fra stortingsdebatter, i media og på sosiale medier. Riktig nok er det Høyre som har vært initiativtaker, hovedarkitekt og pådriver for innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling, noe som har ført til store, negative konsekvenser for samfunnet og for enkeltpersoner. KrF og Venstre har fremstått som nikkedukker i denne saken, og det eneste vi har sett av dem er at de sitter musestille i stortingssalen og trykker på stemmeknappen.

Lytter ikke til egne velgere

Det er interessant at regjeringspartiene har gått mot det som flertallet av deres egne velgere mener om regulering av bransjen. Nemlig viktigheten av å stille minstekrav om skolemedisinsk kunnskap til alternative behandlere som vil stå i det offentlige Register for utøvere av alternativ behandling. Dette har NNH i mange år påpekt som en viktig forutsetning for pasientsikkerheten. Helsepolitisk barometer 2017 viser at 62 % av Høyre-velgerne mener det det bør stilles slike krav. På hvilket grunnlag argumenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie for det motsatte, og er ikke regjeringspartiene opptatt av hva deres velgere mener?

Forhastede beslutningsprosesser

Regjeringen har ikke forstått den betydningen naturterapeutisk behandling har for den fysiske og psykiske helse for en stor del av befolkningen. Høyre har snakket høyt om satsing på psykisk helse og forebygging, men samtidig har de sørget for å øke prisene med 25 prosent på nettopp psykisk (og fysisk) helsehjelp og forebygging ved bruk av naturterapi og alternativ behandling. Det hjelper ikke med mange politiske reklameplakater som Høyres konsulenter legger ut på sosiale medier når ord og handling ikke henger sammen. Det skaper ikke troverdighet.

Kort og godt kjennetegnes regjeringens forhold til den naturterapeutiske behandlingstradisjonen av politisk arroganse og maktdemonstrasjon. Dette er vist gjennom forhastede beslutningsprosesser og mangel på utredninger. Regjeringen har også vist at den verken følger råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO) eller bransjeorganisasjonene i denne saken.


Positiv holdning i opposisjonspartier


NNHs politiske undersøkelse fra april
viser hvordan de ulike opposisjonspartiene ser på videreutviklingen av bransjen og betydningen av den naturterapeutiske behandlingstradisjonen. Undersøkelsen indikerer hva partiene har tenkt å gjøre for å opprette et bedre reguleringssystem og tilrettelegge for nødvendige utredninger og gode beslutningsprosesser i dette arbeidet. Noen partier er mer konkrete i sine svar enn andre. Vi kan konstatere at Senterpartiet ved sin helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe skiller seg ut med mest utfyllende og tydelige svar om hvilke konkrete planer de har. Det er gledelig å se en positiv holdning fra alle opposisjonspartiene, unntatt Rødt som ikke har tatt stilling til sin politikk på dette området. Både Sp, Ap, FrP, MDG og SV lover å rydde opp i reguleringen av bransjen. De vil involvere organisasjonene i prosessen og vil lytte til WHOs anbefalinger. Dette gir oss håp om en ny regjering etter valget som har både vilje og evne til å gi oss en ansvarlig, inkluderende og helsevennlig helsepolitikk.


Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • regjeringen
  • høyre
  • helsepolitikk
  • senterpartiet
  • folkehelse

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold