Pressemelding -

World Naturopathic Federation med brev til helse- og omsorgsminister Høie

World Naturopathic Federation har sendt brev til helse- og omsorgminister Høie, med henvisning til WNFs utredning Role of Naturopathic Practice in a Pandemic som ble laget med tanke på politiske beslutningstakere for å informere dem om forskning på naturterapi og hvilken rolle naturterapeutisk praksis kan ha for å forebygge og håndtere forhold som ligner på COVID-19.

Kjære helse- og omsorgsminister Høie

World Naturopathic Federation (WNF) er den globale stemmen for naturterapi og representerer over 80 naturterapeutiske organisasjoner og utdanningsinstitusjoner som spenner over alle verdensregioner. Målet med WNF er å øke bevisstheten om naturterapi og å markere verdien av naturterapi som et behandlingssystem for alle.

Vedlagt finner du WNFs utredning Role of Naturopathic Practice in a Pandemic. Dokumentet ble laget med tanke på politiske beslutningstakere for å informere dem om forskning på naturterapi og hvilken rolle naturterapeutisk praksis kan ha for å forebygge og håndtere forhold som ligner på COVID-19.

Utredningen bygger på WNFs vitenskapelige rapporter som er skrevet med hjelp fra over 40 naturterapeutiske forskere og utøvere fra hele verden. De peker på forskning som kan underbygge bruk av naturterapeutiske metoder under behandling av øvre luftveisinfeksjoner.

WNFs medlemmer består av nasjonale naturterapeutiske organisasjoner med høye utdanningsstandarder. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er assosiert medlem i WNF.

Vi åpner for muligheten til å diskutere WNFs utredning og ellers rollen til naturmedisin/naturterapi, med deg. Kontaktperson: Dr. Iva Lloyd, ND, President, World Naturopathic Federation, president@worldnaturopathicfederation.org

Takk for din oppmerksomhet.

Med hilsen
Dr. Iva Lloyd, ND
President for World Naturopathic Federation

Dear Minister Høie,

The World Naturopathic Federation (WNF), the global voice of naturopathy, represents over 80 naturopathic organizations and educational institutions spanning all world regions. The goal of the WNF is to increase awareness of naturopathy and to highlight the value of naturopathy as a system of medicine for all people.

Attached you will find the WNF White Paper - Role of Naturopathic Practice in a Pandemic. This document was created for policymakers to inform them of the research and the role that naturopathic practices can have on the prevention and management of conditions similar to COVID-19.

The WNF White Paper - Role of Naturopathic Practice in a Pandemic references WNF facilitated Rapid Reviews. The reviews were written with the help of over 40 naturopathic researchers and practitioners from around the world. They outline the research to support the consideration of naturopathic therapies in the management and treatment of upper respiratory tract infections. The Rapid Reviews may be accessed here: https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-integrative-medicine/vol/7/issue/4

Members of the WNF include national naturopathic organizations with the highest educational standards in their country. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon is the Associate Member representing naturopathic practitioners in Norway.

We welcome the opportunity to discuss this White Paper, and the role of naturopathic medicine / naturopathy, with you. Please contact: Dr. Iva Lloyd, ND, President, World Naturopathic Federation, president@worldnaturopathicfederation.org

Thank you for your consideration.

Respectfully,

Dr. Iva Lloyd, ND

President of the World Naturopathic Federation

Related links

Emner

  • Regjering

Kategorier

  • alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold