Gå videre til innhold
NNHs styreleiar John Petter Lindeland og dr. Iva Lloyd, styreleiar i WNF
NNHs styreleiar John Petter Lindeland og dr. Iva Lloyd, styreleiar i WNF

Pressemelding -

NNH er fullverdig medlem av World Naturopathic Federation (WNF)

World Naturopathic Foundation innvilga NNH fullverdig medlemskap på deira generalforsamling 19 mai i år.

NNH har motteke følgjande helsing frå WNF sin styreleiar dr. Iva Lloyd, BScH, RPE, BCPP, ND:

“We are honored to have Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon as a full member of the World Naturopathic Federation. Your ongoing contributions to the work of the WNF are valued and appreciated. Congratulations."

NNH er den fyrste organisasjonen i Norden som har fått fullverdig medlemskap.

- Dette er me mektig stolt av, og er ei anerkjenning av at NNH har arbeida systematisk med profesjonalisering og kvalitetsutvikling, seier NNHs styreleiar John Petter Lindeland.

Me trur dette medlemskapet vil tilføra organisasjonen nyttig kompetanse i samband med politikkutvikling i sektoren – og spesielt det som har med utdanning å gjera. Erfaringa internasjonalt viser at utdanningsnivå har sterk samanheng med kva rammevilkår og regulering sektoren får.


Related links

Emner

Tags


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.