Gå videre til innhold
Born frå Noreg, Polen, Spania, Kongo, Somalia, Filippinene og Syra   Foto: Øystein Torheim
Born frå Noreg, Polen, Spania, Kongo, Somalia, Filippinene og Syra Foto: Øystein Torheim

Nyhet -

Fargespel Nordfjord - med kjærleik til folk og land

Når born, unge og unge vaksne frå 16 nasjonar møtast til den aller første Fargespel Nordfjord-produksjonen i Operahuset Nordfjord, vert det eit fyrverkeri av song, dans og symfonisk speleglede! 

Komponist Helge Sunde frå Stryn har leika seg med ord og tonar, stort sett utan grenser frå oppdragsgjevar Opera Nordfjord. Resultatet er ei spennande blanding av folkemusikk, verdsmusikk, nasjonale skattar og populære ballader, bundne saman til forestillinga "Fargespel Nordfjord - med kjærleik til folk og land". 

Opera Nordfjord har blitt ein del av Fargespill, grunnlagt av Ole Hamre og Sissel Saue og deira gode hjelparar i Bergen, og fargespelarane i Nordfjord er veldig glade for på vere ein del av den store Fargespill-familien, som omfattar grupper i fleire norske og svenske byar.

Det er all grunn til å gle seg til Barnemedley, samansett av songar frå seks forskjellige land, somaliske Qul Qul med heftige danserytmer og fengande refreng,  eller kanskje dukkar det opp både Hip-Hop, Dabke frå Syria, Halling og  Nordfjordspringar? Her kan alt skje, og melodiar og motiv kan dukke opp der du aller minst ventar det.

Over 90 fargespelarar skal stå på scena saman med eit 40-tals profesjonelt operaorkester når teppet går på premieren 5. april og dei øvrige framsyningane 6. og 7. april. Musikalsk leiar er Michael Pavelich, og koreograf Candice Bredesen har det overordna ansvaret for den sceniske presentasjonen.

 Både latter- og tåregaranti følgjer med på inngangsbilletten, og det er stor fare for at danseføtene kjem til å leve sine eigne liv under stolradene gjennom det meste av framsyninga. Forestillinga passar for alle aldrar og er perfekt for familien å oppleve saman, heilt uavhengig av musikalske preferansar. Sjeldan har "noko for einkvar smak" passa betre.

Velkomen! 

Billettar: http://www.operahuset.no/operahuset/program/fargespel-nordfjord

Emner

Regions


Opera Nordfjord vart starta i 1998 etter idé frå Kari Standal Pavelich og ektemannen Michael Pavelich, som framleis er sentrale i administrasjon og kunstnarisk leiing. Distriktsoperaen har sidan starten hatt store årlege operaproduksjonar på Nordfjordeid, takka vere omfattande dugnadsinnsats av ca. 200 frivillige. I tillegg til hovudproduksjonen om hausten turnerer Opera Nordfjord med eit nytt konsertprogram kvar vår til konsertstader på nordvestlandet. Samarbeid med andre aktørar står sentralt i operaen sitt virke, Eid vidaregåande skule er fast samarbeidspart i produksjon av kulissar og rekvisittar kvar haust, og Musikklinjekoret ved Firda vidarergåande skule har jamnlege konsertsamarbeid om våren. I tillegg er det eit utstrakt samarbeid med andre distriktsoperaer og Den Norske Opera & Ballett gjennom samproduksjonar eller utleige/lån av delproduksjonar. Familieproduksjonen vart innført i 2013 med balletten Nøtteknekkaren. Sidan har både The Sound of Music og Du er god, du, Charlie Brown fått god mottaking av publikum. Fast spelestad er Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid, og administrasjonen har kontorstad i ærverdige Gamlebanken i Eidsgata.

Pressekontakt

Kari Standal Pavelich

Kari Standal Pavelich

Pressekontakt Operasjef/produsent Operasjef og pressekontakt 95137226