Gå videre til innhold
Kulturminister Trine Skei Grande    Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet
Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet

Nyhet -

​Kulturministeren kjem til Opera Nordfjord

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har takka ja til å kome på Opera Nordfjord si 20-års jubileumsoppsetjing i 2018, La Bohème av Puccini. Kulturministeren kjem til Nordfjordeid på opera laurdag 6. oktober.

- Dette er ein milepæl for Opera Nordfjord - attpåtil i det store jubileumsåret! Det er første gong på dei 20 åra Opera Nordfjord har eksistert at vi får Kulturministeren på besøk på ei forestilling, seier operasjef Kari Pavelich og ordførar i Eid, Alfred Bjørlo.

Opera Nordfjord har sidan oppstarten i 1998 vakse seg fram til å bli ein av dei sentrale kulturinstitusjonane i Sogn og Fjordane, og ein av dei mest aktive distriktsoperaene i Noreg. Operahuset Nordfjord opna i 2009, med over 500 sitjeplassar og spesialbygd sal for akustisk song og musikk. Dermed fekk Opera Nordfjord ei "heimebane" som det enno ikkje finst maken til i Noreg utanfor Operahuset i Bjørvika i Oslo. Opera Nordfjord har også stor aktivitet i regionen rundt, både i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

I fjor haust såg nesten 4.000 publikummarar den nyskrivne operaen "Sildagapet - ein opera om havets sølv". Heile 96% av plassane vart selde til dei 8 forestillingane. I år er det ein av dei store klassikarane i operaverda, La Bohème av Puccini, som står på programmet i ei ny, nynorsk omsetjing. Premieren er onsdag 3. oktober, med åtte framsyningar samla.

- Vi vil ynskje Kulturministeren hjarteleg velkomen til Nordfjordeid i oktober - og oppleve eit opera-eventyr heilt utanom det vanlege, seier operasjef Kari Pavelich og ordførar i Eid, Alfred Bjørlo.

Kulturminister Trine Skei Grande vil også besøke Nordfjordeid torsdag 5. juli, mellom anna for å besøke Eid vidaregåande skule og Operahuset Nordfjord, og møte internasjonale kulturaktørar som planlegg eit nytt samarbeidsprosjekt med kulturmiljøet rundt Operahuset Nordfjord.

Kontaktinformasjon:

Operasjef Kari Standal Pavelich: Tlf 951 37 226          Ordførar Alfred Bjørlo: Tlf 480 82 652

Emner

Regioner


Opera Nordfjord vart starta i 1998 etter idé frå Kari Standal Pavelich og ektemannen Michael Pavelich, som framleis er sentrale i administrasjon og kunstnarisk leiing. Distriktsoperaen har sidan starten hatt store årlege operaproduksjonar på Nordfjordeid, takka vere omfattande dugnadsinnsats av ca. 200 frivillige. I tillegg til hovudproduksjonen om hausten turnerer Opera Nordfjord med eit nytt konsertprogram kvar vår til konsertstader på nordvestlandet. Samarbeid med andre aktørar står sentralt i operaen sitt virke, Eid vidaregåande skule er fast samarbeidspart i produksjon av kulissar og rekvisittar kvar haust, og Musikklinjekoret ved Firda vidarergåande skule har jamnlege konsertsamarbeid om våren. I tillegg er det eit utstrakt samarbeid med andre distriktsoperaer og Den Norske Opera & Ballett gjennom samproduksjonar eller utleige/lån av delproduksjonar. Familieproduksjonen vart innført i 2013 med balletten Nøtteknekkaren. Sidan har både The Sound of Music og Du er god, du, Charlie Brown fått god mottaking av publikum. Fast spelestad er Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid, og administrasjonen har kontorstad i ærverdige Gamlebanken i Eidsgata.

Pressekontakt

Kari Standal Pavelich

Kari Standal Pavelich

Pressekontakt Operasjef/produsent Operasjef og pressekontakt 95137226