Gå videre til innhold
Procon Digital KommuneVert bidrar til økt effektivisering i kommunene
Procon Digital KommuneVert bidrar til økt effektivisering i kommunene

Pressemelding -

Svenske kommunekontrakter til Procon Digital

Svenske kommuner har nå fått øynene opp for Procon Digitals løsninger for kommunal sektor, og selskapet har den senere tid inngått to nye kommunekontrakter i Sverige og styrker derved sin posisjon innen offentlig sektor også utenfor landets grenser.

Økt effektivisering i svenske rådhus

Over 70 norske kommuner har i dag digitale selvbetjeningsløsninger fra Procon Digital på Skedsmokorset, og nå har også svenske kommuner fått øynene opp for selskapets løsninger.

Procon Digital, som ble etablert i 1990, har arbeidet sammen med norske kommuner siden 1999, og har utviklet et titalls ulike digitale selvbetjeningsløsninger basert på praktisk digitalisering og kommunenes behov. Gjennom selskapets skyløsninger integreres også andre IT-leverandørers løsninger inn i det endelige brukergrensesnittet mot brukerne plassert i miljøer der innbyggerne er.

-Vi er veldig stolte over at også svenske kommuner nå har valgt løsninger vi har utviklet gjennom mange år og at de setter økt fokus på effektivisering i sine rådhus og kommunikasjonen ut mot innbyggerne der innbyggerne ferdes, uttrykker adm.dir. Tor-Arne Lie Jensen i Procon Digital AS.

Chatboten Kommun-Kim skaper økt tilgjengelighet

Som en del av løsningene skal Procon Digital sammen med det svenske selskapet Softronic integrere chatbotløsningen "Kommun-Kim", som er Sveriges svar på "Kommune-Kari" som i dag finnes i omlag 90 norske kommuner.

Sverigesjef Jörgen Lundin i Procon Digital er godt fornøyd med avtalene som er inngått med de svenske kommunene. -Vi regner med at dette nå bare er begynnelsen på kommuneavtaler i Sverige da Procon Digital sine produkter og løsninger dekker mange udekkede behov i svenske kommuners dialog og kontakt med sine innbyggere, uttaler han.

I tillegg til leveranser til kommunesektoren, leverer selskapet også bl.a. digitale egenutviklede løsninger til banker og pasientkiosker til legekontorer og sykehus, i tillegg til en rekke ulike løsninger til næringslivet.

-----------------------

Related links

Emner

Tags


Procon Digital AS ble etablert i 1990, og etablerte i 1999 bransjen for digitale selvbetjente infokiosker plassert der folk ferdes i det offentlige rom. Selskapet har utviklet mange ulike digitale selvbetjeningsløsninger til en rekke bransjer. 

Man finner i dag selskapets løsninger bl.a. i mange kommuner og banker i både Norge og Sverige. I tillegg til mange andre bransjer, finner man også nærmere 500 stk. Procon Pasientkiosker hos fastleger og sykehus over hele landet, bl.a. på samtlige sykehus tilknyttet Helse Nord. 

I forbindelse med Koronapandemien har selskapet aktivt deltatt i Koronadugnaden for å hjelpe særskilt kommuner, banker og helsesektoren med å få kontroll på avstanden mellom mennesker ved å ta i bruk digitale selvbetjeningsløsninger. Dette har også resultert i utviklingen av den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean der selskapet har automatisert i størst mulig utstrekning hånddesinfeksjon og kombinert dette med digitale informasjons- eller reklameplakater og digital varsling av væskenivået for håndsprit.

Procon Digital AS har hovedkontor inntil E6 på Skedsmokorset rett nord for Oslo, og avdelingskontor i Surnadal og Bromma utenfor Stockholm. Selskapet er 100% eiet av ansatte.

Pressekontakt

Tor-Arne Lie Jensen

Tor-Arne Lie Jensen

Pressekontakt Adm.dir./CEO Procon Digital +4790601632

Relatert materiale

Relaterte nyheter