Gå videre til innhold
En guide for deg som vil forstå radondosimetri

Blogginnlegg -

En guide for deg som vil forstå radondosimetri

Nedenfor følger en kort introduksjon til radondosimetri, som beskriver hva det er, og når og hvordan det brukes. Guiden er utarbeidet med hjelp fra laboratorieekspertene i Radonova. Ta gjerne kontakt med dem hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Hva er forskjellen mellom vanlig radonmåling og bruk av dosimeter?
Ved vanlig radonmåling analyserer man radonnivået i et rom ved hjelp av sporfilm eller et radoninstrument og sammenligner resultatene med en nasjonal referanseverdi. Jo høyere radonnivå, desto større er risikoen for å utvikle lungekreft. Men det er ikke bare radonnivået som har betydning for helserisikoen. Eksponering for radon over tid er også en viktig faktor. For å kunne vurdere langvarig radoneksponering bruker man et radondosimeter.

Ved å måle kontinuerlig i en gitt tidsperiode kan man beregne radonnivået som en person er utsatt for. Grenseverdiene vil selvsagt variere avhengig av type rom du jobber i. For eksempel er det forskjell på om du jobber over eller under jorden. I tillegg varierer grenseverdiene fra land til land. Hvis du ønsker å vite mer om grenseverdiene i ditt land, kan du ta kontakt med våre eksperter.

Når skal man bruke radondosimetri?
Radondosimetri brukes hovedsakelig i gruver og underjordsarbeid, der det ofte er høye radonkonsentrasjoner. Det er fordi radongass er et nedbrytningsprodukt fra uran, som finnes i jordskorpen. Derfor er radonnivået betydelig høyere i og under bakkenivå sammenlignet med luften over bakken. Radondosimetri kan også brukes på andre arbeidsplasser der det er konstatert høye nivåer av radon, og der det kanskje ikke finnes noen enkel måte å sette inn radonreduserende tiltak på. Før man begynner med radondosimetri for den enkelte medarbeider anbefales det sterkt å utføre en radonmåling på arbeidsplassen.

Hvordan fungerer radondosimetri?
Det er enkelt å komme i gang med radondosimetri. Verdens ledende radonlaboratorium, Radonova, tilbyr et produkt der du får en rapport hvert kvartal som viser radoneksponeringen på individnivå. Resultatene fra rapporten kan deretter sammenlignes med de hygieniske grenseverdiene, og tiltak kan settes inn for å redusere individuell eksponering for radon. Det kan for eksempel være noe så enkelt som å korte ned på tiden man oppholder seg i områder med påvist høy radonkonsentrasjon. Etter ett år får man også en oppsummering av den årlige eksponeringen, som deretter skal sendes til de nasjonale strålevernmyndighetene.

Radondosimetri i praksis
Organisasjoner og arbeidsplasser som beslutter å bruke radondosimetri må først oppgi antall arbeidstakere som skal måles. Radonova sender deretter dosimetere i form av sporfilm som en prosentandel av de ansatte skal bruke. Disse bæres som regel på arbeidsklærne. Ved arbeidsdagens slutt legger den enkelte arbeidstaker dosimeteret sitt i garderoben eller annet oppbevaringssted. Den ansatte må også registrere hvor lenge de har hatt dosimeteret på. Ved starten av neste arbeidsdag tar man dosimeteret på igjen. Denne analysen må foregå over tre måneder, dosimeteret blir deretter sendt tilbake til Radonova for analyse. Radonova sender deretter ut nye dosimetre til den enkelte arbeidstaker. Rapportering skjer i løpet av to uker og inneholder både eksponeringen for kvartalet og akkumulert eksponering i løpet av året. Resultatene sammenlignes med nasjonale grenseverdier.

Viktig med bakgrunns- og områdemåling
I forbindelse med bruk av radondosimetre må man også foreta en bakgrunnsmåling der dosimeteret oppbevares utenfor arbeidstiden. Det kan for eksempel være garderoben, bilen eller hjemmet. Eksponeringen som er målt med bakgrunnsdetektoren trekkes fra eksponeringen som er målt med dosimeteret. På den måten kan man beregne den faktiske eksponeringen en person er utsatt for i arbeidstiden. Merk at bakgrunnsdetektoren alltid må lagres i et rom med lav radonkonsentrasjon, aldri over 50 Bq/m³. For å få et nøyaktig måleresultat er det derfor svært viktig å måle radonkonsentrasjonen der du oppbevarer bakgrunnsdetektorer.

Det anbefales også å utføre kontinuerlige områdemålinger der arbeidstakerne oppholder seg når de arbeider. Ved hjelp av disse dataene er det enklere å innføre tiltak for å redusere eksponeringen på individnivå. Områdemålinger bør foregå i samme måleperioder som persondosimetrien. Vil du vite mer om bakgrunnsdetektorer og områdemåling, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Odd Magne Solheim

Odd Magne Solheim

Radonova Norge 45 85 07 00
Karl Nilsson

Karl Nilsson

adm.dir. Radonova Laboratories

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.