Gå videre til innhold
Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

Blogginnlegg -

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

Fredrik Lindén har mange års erfaring fra arbeid med måleinstrumenter for radon. Da hans tidligere arbeidsgiver Gammadatas avdeling for radoninstrument ble kjøpt opp av Radonova i begynnelsen av 2019, ble Fredrik en del av et instrumentverksted som går for fullt.

– Jeg trives veldig godt med en variert arbeidsdag. Arbeidsoppgavene mine strekker seg fra innkjøp og lagerhåndtering til service, test og produksjon. Våre måleinstrumenter og tjenestene vi tilbyr har stor innvirkning på virksomheten og hverdagen til kundene våre.

– Service- og supportarbeidet innebærer svært tett kontakt med kundene. Det er stimulerende og gjør arbeidet spesielt meningsfullt når man kan hjelpe kundene så raskt og godt som mulig. Testfasen er også morsom på den måte at den avrunder et omfattende arbeid i verkstedet. Det gir oss en viktig bekreftelse på at instrumentet er klart til bruk i felten.

Frihet og ansvar fremmer engasjement
– Den enkelt har stort spillerom i Radonova. Det føles som om jeg er på en arbeidsplass der den enkelte medarbeiders og selskapets mål går i takt. Vi ønsker å tilby svært gode instrumenter og radonmålinger som hjelper både våre partnere og den enkelte forbruker. Med frihet og ansvar vokser også engasjementet. Det føles viktig når man, som vi, jobber mye med relativt komplekse flyter og prosesser. Det må være riktig i alle ledd.

Oppkjøp gav Radonova et komplett instrumentprogram
Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument i begynnelsen av 2019 fikk Radonova et komplett program med utstyr og produkter for å måle radon. Oppkjøpet innebar at Radonova styrket sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser. 

Related links

Emner

Kategorier

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.