Gå videre til innhold
Radtrak² – verdens vanligste sporfilm for langtidsmåling av radon

Blogginnlegg -

Radtrak² – verdens vanligste sporfilm for langtidsmåling av radon

Med over fire millioner solgte enheter er Radtrak² den mest brukte sporfilmen for å få en pålitelig årsmiddelverdi av radonnivået i boliger og på arbeidsplasser.

Enkel konstruksjon
Radonboks, radonpuck, detektor, boks, dosimeter – kjært barn har mange navn. Selve enheten er samtidig enkel i konstruksjonen. Den består av et lokk og en bunn av plast samt en gjennomskinnelig plastfilm av materialet CR39 som plasseres midt i sporfilmen. I forbindelse med målingen lekker luften inn gjennom en veldig liten spalte mellom lokk og bunn. Når radongassen deretter brytes ned i luften til radondøtre skapes radioaktive alfapartikler. Når disse treffer den gjennomskinnelige plastfilmen, dannes det spor i filmen. Etter avsluttet måleperiode kan antallet spor relateres til radonnivået.

Miljøvennlig og robust teknologi
Ettersom konstruksjonen er i plast og det ikke finnes noen bevegelige deler, går sporfilmen sjelden i stykker. Radtrak² kan brukes i svært krevende miljøer og blir ikke ødelagt hvis man for eksempel mister den på gulvet. Det er rett og slett veldig vanskelig å mislykkes med en måling når man bruker Radtrak². Så lenge man er nøye med å angi start- og stopptid samt bruker et akkreditert laboratorium, får man et pålitelig analyseresultat. Radonovas laboratorium gjenbruker alltid toppen og lokket på sporfilmen. Det sparer både miljø og kostnader. Det eneste som ikke brukes på nytt er den gjennomskinnelige plastfilmen som analyseres.

Plastfilmen og analysen avgjørende
Ved analysen av den gjennomskinnelige plastfilmen (CR39) stilles det høye krav. Dels må plasten som brukes være svært ren, noe som stiller høye krav til produksjonen. Renheten er nødvendig for å kunne analysere antall spor i filmen på korrekt måte. Man må også ta hensyn til hvor mye radongass plastfilmen har vært utsatt for før den plasseres og forsegles i detektoren. Likeledes er det nødvendig å forstå hvor mye radongass plastfilmen eksponeres for i forbindelse med at sporfilmen sendes tilbake til laboratoriet. Gjennom nøye styrte prosesser kalibrerer man de ulike plastfilmene man bruker mot en kjent radonkilde. Hvis man ikke har godt etablerte rutiner, er det stor risiko for å gjøre feil. Derfor skal man alltid kjøpe sporfilmer fra et ISO 17025-sertifisert laboratorium som Radonova. Her kontrolleres kvaliteten kontinuerlig, og du kan være trygg på at radonmålingen blir korrekt.

Hvorfor skal man måle radon?
I verden dør cirka 230 000 personer hvert år av lungekreft forårsaket av radon. Radongassen er en del av nedbrytningskjeden til grunnstoffet uran. Siden uran finnes på veldig mange steder i jordskorpen finner man radon nesten over alt. Spesielt hardt rammet er områder med mye fjell og/eller områder med kjølig klima. Det siste skyldes at radongassnivåene som regel kan bli høye i isolerte hus som varmes opp. For å vite radonnivået der man bor bør man alltid måle.

De fleste land i verden krever målinger som gir en årsmiddelverdi, noe som vanligvis innebærer at radonboksen skal måle lenger enn tre måneder.

www.radonova.no

Related links

Emner

Tags

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 50 land. Vi er rundt 25 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.