Gå videre til innhold

Siste nytt

Styret i Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet har vedtatt å avvikle driften av Fjordbok

Styret i Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet har vedtatt å avvikle driften av Fjordbok


På dagens møte diskuterte styret i Sammen fremtiden til Fjordbok. Etter flere år med økonomisk usikkerhet, nedgang i salg og nå underskudd ba styret om å få en sak om fremtiden til Fjordbok. Styret diskuterte hvorvidt bokhandel er en del av velferdstjenestene Sammen skal tilby, og konkluderte med at bokhandel ikke er en del av vår kjernevirksomhet.
Det var nødvendig å ta en beslutning om f

Sosiale medier

Kontakter

Sonja Dyrkorn

Sonja Dyrkorn

Pressekontakt Administrerende direktør 481 62 687
Amalie Lunde

Amalie Lunde

Pressekontakt Styreleder 468 93 249
Lene Thowsen Harloff

Lene Thowsen Harloff

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og presse 402 92 333

SAMMEN for studentene på Vestlandet

Sammen er en samskipnad som jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid. Vi driver treningssentre, barnehager, helsetjenester, boliger, kafeer med mer. Noen av tjenestene våre er gratis, og prisene forøvrig skal være konkurransedyktige og rimeligst mulig for studenter. Alt vårt overskudd går tilbake til studentene, og i styret vårt har de i flertall og styrelederen er også en student. Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter på Vestlandet. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Vestlandet til en attraktiv region.

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Parkveien 1
5007 Bergen
Norge