Gå videre til innhold
Langt inne i gruvegangene skal Norges neste superdatamaskin bo. Fra venstre: Helge Stranden (Sigma2), Truls Mathiassen (NRIS/UiT), Vidar Saltkjel (LMD), Kristian Todal (LMD) og Jørn Skaane (LMD). Foto: Sigma2.
Langt inne i gruvegangene skal Norges neste superdatamaskin bo. Fra venstre: Helge Stranden (Sigma2), Truls Mathiassen (NRIS/UiT), Vidar Saltkjel (LMD), Kristian Todal (LMD) og Jørn Skaane (LMD). Foto: Sigma2.

Pressemelding -

Sigma2 velger nasjonal leverandør av datasenter

Sigma2 AS inngår kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem. Anleggene skal på plass i et nedlagt gruvesystem som nå har blitt til et datasenter. Kontrakten har en verdi på flere ti-talls millioner.

Gruvehall blir hjem for nasjonale superdatamaskiner

Sigma2 eier de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene og samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services) og dagens anlegg står hos universitetene. Nå skal fremtidige anlegg huses av Lefdal Mine Datacenter (LMD), som vil sørge for stordriftsfordeler, god tilgang på arealer og fleksibilitet ved oppskalering av e-infrastrukturen.

LMD holder til i gamle Lefdal gruve som ligger mellom Måløy og Nordfjordeid i Vestland fylke. Gruva, som tidligere har vært brukt til utvinning av olivin, er gigantisk og strekker seg over 120 000 kvadratmeter inn i fjellet, fordelt på mange plan. Dette gir svært høy generell og fysisk sikkerhet for dataanlegg som plasseres der.

Gruvene strekker seg langt inne fjellet, over mange plan. Illustrasjon: Lefdal Mine Datacenter.

Forskningsmiljøer innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse vil nyte godt av dette, sammen med flere store og viktige forskningssentre. Det siste i rekken er dScience ved Universitetet i Oslo som ble åpnet i forrige uke.

Gjenbruk av varme bidrar til lokalt næringsliv

LMD startet opp som datasenterleverandør i 2017 og har flere store utenlandske kunder. Mange har flyttet dataanleggene til Norge på grunn av god tilgang på rimelig, fornybar energi med vesentlig lavere karbonavtrykk per brukte kilowattime. Sigma2 blir LMDs største norske kunde. Selv om det ikke har vært en del av konkurransegrunnlaget, så viser langtidsprognoser fra Statkraft og NVE at nordre del av vestlandsregionen vil fortsette å komme fordelaktig ut med tanke på energikostnader også i fremtiden.

Tungregneanlegg som de nasjonale superdatamaskinene medfører omtrent alltid 100% utnyttelse av prosessorene gjennom hele døgnet. Overskuddsenergien fra anleggene gir atskillig varmeangivelse og krever nedkjøling for å unngå overoppheting. Datasentre som LMD, med beliggenhet nært en fjord, har lav energikostnad til nedkjøling fordi kaldt vann kan hentes fra fjorden og returvannet kan gjenbrukes. LMD har inngått en avtale med Sjømatstaden, som driver med marin matproduksjon i nærheten og skal bruke returvann fra datasenteret i sin produksjon.

I dette eksemplet brukes returvann fra andre datasenterkunder til å «mate» Sigma2s anlegg, som kan håndtere høye vanntemperaturer. Dermed vil returvann fra tungregneanlegget ha enda høyere gjenbruksverdi. Illustrasjon: Sigma2.


- Behovet for regnekapasitet og lagringstjenester er stadig økende og dette datasenteret er en viktig byggekloss for å støtte infrastruktur til forskning. Dette er et godt eksempel på hvordan offentlige aktører kan inngå samarbeid med næringslivet. Her rigger man Norge for en teknologisk framtid, samtidig som man benytter seg av regionale konkurransefortrinn og næringsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Også kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mener dette er viktig: - Dette vil bidra til å styrke den nasjonale infrastrukturen for forskning, og viser samtidig verdien av å ha robuste og sikre datasentre i Norge. Vi trenger mye datakraft og en solid digital infrastruktur for å løse en rekke viktige utfordringer i fremtiden. Samtidig viser dette hvordan avansert offentlig infrastruktur for forskning kan være med å skape lokale arbeidsplasser og aktivitet i regionene.

Til topps i anbudskonkurransen

I anbudskonkurransen fikk LMD høyest score på teknisk, miljømessig og sosial vurdering. I sosial vurdering legges blant annet vekt på bruk av lokal arbeidskraft og råvarer. LMD benytter flere bedrifter i regionen til å utføre servicefunksjoner i datasenteret. De vant i tillegg også på pris.

- Denne avtalen har veldig mye i seg som direkte griper inn i grunntanken med å etablere Lefdal Mine Datacenter, og er et direkte resultat av mange års dedikert arbeid i Nordfjordregionen. Sigma2 har gjennomført en grundig prosess, og vi vet at konkurrerende datasentre i Norge også har veldig gode løsninger. At Lefdal Mine Datacenter trakk det lengste strået gjør meg ydmyk og stolt av å få være den del av et fantastisk miljø av kolleger, leverandører og øvrige lokale og regionale støttespillere sier Jørn Skaane, daglig leder i LMD.

En av hovedgrunnene til at Sigma2 velger en ekstern datasenterleverandør, er å sikre skalerbarhet, forutsigbarhet og fordelaktige vilkår fremover. Anbudskonkurransen har vist at eksterne datasenterleverandører kommer godt ut med tanke på prisnivå sammenlignet med dagens løsning hos universitetspartnerne, hvor det kan være utfordrende kostnadsmessig å tilpasse areal og fysisk infrastruktur for å stadig huse større anlegg. Universitetene var derfor ikke med i konkurransen denne gangen. Til sammen var syv datasentre, identifisert i en rapport fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementets i 2020, invitert inn i konkurransen.

Det første Sigma2-anlegget som skal inn i gruvehallen er det nye nasjonale lagringssystemet NIRD (National Infrastructure for Research Data), som skal installeres i løpet av første halvår 2022. Den første superdatamaskinen er forventet installert på datasenteret i løpet av 2023. Det blir ikke snakk om å flytte på eksisterende anlegg

Emner

Kategorier


Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Dette omfatter blant annet de nasjonale superdatamaskinene. Vi leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Kontakter

Kjersti Strømme

Kjersti Strømme

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 952 88 257

Relatert innhold

Sigma2

Det statseide aksjeselskapet Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Vi leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU om å levere tjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

E-infrastrukturen omfatter de nasjonale superdatamaskinene og lagringsanleggene. Beregnings- og lagringstjenestene er tilgjengelig for alle landets forskningsinstitusjoner, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Sigma2 leder og koordinerer også norsk deltakelse i internasjonale samarbeid innenfor e-infrastruktur.

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er på 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene.