Gå videre til innhold
Forsknings- og høyere utdanningsministeren åpner Norges nye lagringssystem for forskningsdata i en nedlagt gruve på Vestlandet. F.v: Mats Andersson (Lefdal Mine Datacenter), Ola Borten Moe, Gunnar Bøe (Sigma2) og Jørn Skaane (Lefdal Mine Datacenter).
Forsknings- og høyere utdanningsministeren åpner Norges nye lagringssystem for forskningsdata i en nedlagt gruve på Vestlandet. F.v: Mats Andersson (Lefdal Mine Datacenter), Ola Borten Moe, Gunnar Bøe (Sigma2) og Jørn Skaane (Lefdal Mine Datacenter).

Pressemelding -

Trygger norske forskningsdata i nedlagt gruve

60 meter under bakken, 700 meter inne i et fjell på Vestlandet skal noen av Norges viktigste forskningsdata på områder som klima, energi og helse lagres. Her er de godt sikret mot naturkatastrofer, krig, terror, brann og innbrudd. Dette blir det største lagringstilbudet for stordata i Norge noensinne.

Tirsdag åpnet NIRD, den nye nasjonale lagringsinfrastrukturen for vitenskapelige data i Lefdal Mine Datasenter nær Nordfjordeid. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) sto for den offisielle åpningen av det nye lagringstilbudet.

–Forskningsnasjonen Norge er avhengig av at vi kan lagre og dele data trygt. I dag har vi gode nyheter til alle. Nå blir datalagringsmulighetene mye bedre, og forskerne får tilgang til nye og fremtidsrettede tjenester som styrker forskningen og ivaretar den nasjonale sikkerheten, sa Moe.

Ola Borten Moe og Gunnar Bøe i Lefdal Mine Datacenter
Ola Borten Moe og Gunnar Bøe under åpningen av nytt datalagringssystem for norske forskere. Foto: Andreas Bach/Sigma2 AS.

Tilsvarer 15 millioner DVDer

Lagringstilbudet, som går under forkortelsen NIRD (Norwegian Infrastructure for Research Data), eies av Sigma2. NIRD er Norges største lagringskapasitet og har på åpningstidspunktet en kapasitet på 32 petabyte (PB), men kan utvides til hele 70 PB ved behov. Dette tilsvarer lagringsplassen til mer enn 15 millioner DVD-skiver. Det nye tilbudet erstatter et lagringssystem på 24 PB som nådde full kapasitet tidligere i år.

–Datavolumet fra forskning øker konstant, og det er viktig for oss å sikre skalerbarhet og fleksibilitet for å møte etterspørselen, sier spesialrådgiver og tjenesteeier for NIRD i Sigma2, Francesca Iozzi. –Nå kan forskerne se frem til toppmoderne lagringstjenester som også støtter kunstig intelligens, maskinlæring,dataintensiv analyse og arkivering.

Lefdal Mine Datacenter
NIRD står dypt inne i Lefdal Mine Datacenter (LMD), som holder til i en nedlagt olivingruve på Vestlandet. Illustrasjon LMD.

Klima 100 år frem i tid

Stadig flere forskere i Norge er avhengig av sikker lagring av aktive forskningsdata. Analyser, prosessering og gjenbruk av store datasett må gjøres så enkelt som mulig, og med kraft nok til å støtte opp om kompleks arbeidsflyt. Ved hjelp av store datadrevne modeller kan forskere for eksempel med stor sikkerhet forutse hvordan klimaet vårt vil se ut frem i tid. Mange menneskeliv i klimautsatte strøk kan bli spart hvis vi vet mer om når og hvor ekstremvær og tørke vil inntreffe.

–Vi har klimascenarier helt frem til år 2100, predikert av jordsystemmodellen NorESM som ledes av NORCE og Meteorologisk institutt (MET). De utgjør blant annet beslutningsgrunnlag for klimatilpasninger og valg av fremtidig kraftforsyninger i Norge, forteller Michael Schulz, seniorforsker hos MET.

Forskningsbidrag som dette er også med som underlag i FNs klimarapporter, og benyttes videre i annen forskning som skal finne løsninger som kan dempe effekten av global oppvarming på jordbruksarealer og avlinger. Hele det norske klimaforskningsmiljøet vil dra stor nytte av kapasiteten til NIRD.

Data som lagres på NIRD består både av prosjektdata som er i aktiv bruk og data som er arkivert og åpent tilgjengelig i forskningsdataarkivet.

Tilgang basert på forskningskvalitet og samfunnsrelevans

NIRD tilbyr lagringsplass til aktive data og data som publiseres i arkiv for fremtidig gjenbruk. Alle vitenskapelige disipliner som har behov for sikker lagring, bearbeiding og publisering av forskningsdata kan søke om tilgang. Det er en vitenskapelig komité som velger hvilke prosjekter som skal få lagre aktive data på NIRD, basert på forskningskvalitet og samfunnsrelevans. Alle forskningsprosjekter kan publisere data i arkivet.

Borten Moe og Gjelsvik.
Statsrådene Borten Moe og Sigbjørn Gjelsvik, som også var tilstede under åpningen, tok en titt inne i en av NIRD-kontainerne. Foto: Andreas Bach/Sigma2.

Verdensomspennende kunnskap og lokalt næringsliv

–For å være konkurransedyktige må norske forskere ha tilgang til e-infrastruktur på høyt internasjonalt nivå. NIRD muliggjør forskningssamarbeid som kan bidra til verdensomspennende kunnskap på en rekke viktige områder, sier daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe.

Sammen med de nasjonale superdatamaskinene utgjør NIRD ryggraden i den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning i Norge. Det er det første av de nasjonale systemene som er på plass inne i fjellet hos Lefdal Mine Datacenter (LMD), som holder til i et omfattende gruvesystem nær Nordfjordeid på Vestlandet. Om et drøyt år skal Norges neste superdatamaskin også installeres der. Da blir det aktivitet utenfor gruveanlegget, når en lokal sjømatprodusent skal gjenbruke overskuddsvarme fra superdatamaskinen og andre kunders høykapasitetssystemer til oppdrettsaktivitet.

–Her sikres Norges viktigste forskningsdata samtidig som det skapes lokale arbeidsplasser og økt aktivitet i regionen. Det er også positivt at annen næringsvirksomhet kan benytte restvarme fra datasentre og bidra til at energi kan gjenbrukes, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som også var til stede under åpningen i Lefdal Mine Datacenter.

Gunnar Bøe og Sigbjørn Gjelsvik.
Kommunal- og distrikstminister Sigbjørn Gjelsvik var også tilstede under åpnigen. Foto: Andreas Bach, Sigma2.


–Det er en stor inspirasjon at Sigma2 har utpekt LMD som datasenteret som best dekker nåværende og fremtidige behov. Gjenbruk av fjellanlegg, kortreist og fornybar strøm, effektiv kjøleløsning og fleksible tekniske design gir i sum bærekraftige og kostnadseffektiv drift for Sigma2. Det er en stor motivasjon for LMD-teamet og få være med å bygge motoren for forskningsmiljøer i Norge, sier daglig leder i LMD, Jørn Skaane.

NIRD er basert på teknologi fra IBM og levert av det norske IT-selskapet Move AS.

–På vegne av Move AS er jeg stolt over at vi sammen med IBM har levert Norges største lagringsløsning for forskningsdata, og at landets forskningsmiljøer får tilgang til unike tjenester gjennom utnyttelse av det absolutt siste og beste innen lagringsteknologi fra IBM, sier administrerende direktør i Move AS, Roald Sannæs.

De nasjonale beregnings- og datalagringstjenestene driftes i et samarbeid mellom Sigma2 og Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Samarbeidet går under navnet Norwegian research infrastructure services (NRIS).

Lagrinsinfrastrukturen NIRD
Teknologien som utgjør NIRD finnes inne i enorme kontainere som står inne i gruven. Foto: Sigma2.

Om NIRD

NIRD er basert på IBMs Spectrum Scale, Spectrum Discover og Spectrum Protect. NIRDs enorme kapasiteten er delt inn i to disker - Tiered Storage og Data Lake, der førstnevnte er dedikert til aktive data- og ytelsesarbeidsflyter, mens den andre er designet for å være vert for en enorm mengde data for deling, arkivering og gjenbruk. Bruk av objektlagring og API-er gir muligheter for samarbeid på tvers av prosjekter og grenser. I/O-gjennomstrømmingen er på hele 229 gigabyte i sekundet.

Om Lefdal Mine Datacenter

Lefdal Mine Datacenter (LMD) holder til i gamle Lefdal gruve som ligger mellom Måløy og Nordfjordeid i Vestland fylke. Gruva, som tidligere har vært brukt til utvinning av olivin, er gigantisk og strekker seg over 120 000 kvadratmeter inn i fjellet, fordelt på mange plan. Dette gir svært høy generell og fysisk sikkerhet for dataanlegg som plasseres der. Sigma2 er LMDs største norske kunde.

Om Move AS

Move AS er spesialister på IT infrastruktur. Selskapet leverer markedsledende teknologi, driftede tjenester, integrasjon og forvaltning av Hybride Multi Cloud-løsninger, Cyber security og dataanalyse til offentlige og private virksomheter i hele Norge.

Om IBM

IBM er blant verdens ledende teknologiselskaper med fokus på hybride skyløsninger og kunstig intelligens. Sikker tilgang og analyse av data er sentralt, og kjernen i løsninger de leverer til Move, som er partneren deres i Norge.

Bildetekst: Lefdal Mine Datacenter har slått seg til i en nedlagt olivingruve ved Nordfjordeid og bygget et toppmoderne datasenter norske og utenlandske kunder. Gruveområde strekker seg over 120 000 kvadratmeter inn i fjellet, fordelt på mange plan.

Emner

Kategorier


Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Dette omfatter blant annet de nasjonale superdatamaskinene. Vi leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Kontakter

Kjersti Strømme

Kjersti Strømme

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 952 88 257

Relatert innhold

Sigma2

Det statseide aksjeselskapet Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Vi leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU om å levere tjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

E-infrastrukturen omfatter de nasjonale superdatamaskinene og lagringsanleggene. Beregnings- og lagringstjenestene er tilgjengelig for alle landets forskningsinstitusjoner, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Sigma2 leder og koordinerer også norsk deltakelse i internasjonale samarbeid innenfor e-infrastruktur.

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er på 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene.