Gå videre til innhold
Solibos hovedkvarter i Oslo midt i bildet
Solibos hovedkvarter i Oslo midt i bildet

Pressemelding -

Solibo lanserer ansattaksjonærprogram

Solibo lanserer ansattaksjonærprogram der samtlige ansatte inviteres med på eiersiden i selskapet.

Både ledelsen og aksjonærene har tro på at økt bedriftsdemokrati og at de ansatte får direkte glede av at selskapet vokser og styrker sin markedsposisjon og markedsverdi vil føre til motiverte ansatte, og at man får samkjørt de ansatte og eiernes mål og interesser.

DELOITTE HAR BISTÅTT I UTFORMINGEN

For å sørge for gode og forutsigbare rammer for programmet har Deloitte bistått med både utforming og kvalitetssikring av ansattaksjonærprogrammet. Audun Frøland, partner Tax and Legal i Deloitte, var ansvarlig for oppdraget.

Les mer om hvordan ansattaksjonærprogrammet fungerer

Related links

Emner

Kategorier


Solibo AS forenkler hverdagen til styrene i alle borettslag og sameier i hele Norge. I Solibo jobber for tiden 25 motiverte ansatte innen områder som eiendom, it-utvikling, regnskap, juss og bygg. Solibo satser spesielt på IT og teknologi som et konkurransefortrinn i bransjen, og lanserer løpende nye digitale tjenester.

Kontakter

Peder Normann Aarum

Peder Normann Aarum

Pressekontakt Head of Marketing and Sales PR & Kommunikasjon 95944238

Relatert innhold

Forenkler styrets hverdag og øker boligselskapets verdier

Solibo AS er en one-stop-shop for alle borettslag og sameier i Norge. Solibo driver med eiendomsforvaltning og rådgivning, og satser spesielt på IT og utvikling av nye digitale tjenester som forenkler både styrets og beboernes hverdag. Solibo ble stiftet i 2018, og er dermed en relativt ny utfordrer i et marked som trenger å bli utfordret.

Vi har et langsiktig perspektiv, med en målsetning om å være den utvilsomt foretrukne samarbeidspartneren for alle borettslag og sameier. Vi bygger derfor systematisk kunnskap, selskapskultur og egne systemer for å realisere denne målsetningen. Solibo skal være en pådriver for innovasjon og den foretrukne arbeidsplassen innen vårt segment.

Det er i dag over 1.000 selskap i Norge som forvalter ett eller flere boligselskap. Solibo har på rekordtid vokst til å bli en stor aktør i Norge, og vår målsetning er å være den største boligforvalteren i Norge i løpet av få år.

Solibo AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo