Gå videre til innhold
Bildet viser en skisse av den nye SL18-trikken. Snart kommer en fullskalamodell av trikken til Rådhusplassen.
Bildet viser en skisse av den nye SL18-trikken. Snart kommer en fullskalamodell av trikken til Rådhusplassen.

Nyhet -

Se og opplev den nye trikken!

Fra og med 28. august kan du prøvesitte setene i den nye SL18-trikken.

Kom til Rådhusplassen og opplev Oslos nye trikk på nært hold!

Onsdag 28. august blir en 18 meter lang modell av Oslos nye trikk avduket. Arbeidet med å produsere de 87 nye, moderne trikkene til Oslo er i full gang, og med denne modellen – i full 1:1-størrelse – blir det for aller første gang mulig å se og oppleve den nye trikketypen SL18.

Trikkemodellen blir avduket i et stort telt på Rådhusplassen og den vil gi et godt inntrykk av hvordan de ferdige trikkene ser ut når de kommer for testkjøring vinteren 2020–2021.

Alle som ønsker det har muligheten til å se og oppleve trikkemodellen på Rådhusplassen frem til søndag 1. september. Det blir program og aktiviteter for både små og store i løpet av de fem dagene trikkemodellen vil være utstilt.

Les også: 87 nye, moderne trikker til Oslo

Alle er hjertelig velkommen til å oppleve trikken og ta den nærmere i øyesyn!


Mer om programmet

Teltet med trikkemodellen har følgende åpningstider:

 • Onsdag 28. august: Kl 14.00–21.00
 • Torsdag 29. til og med lørdag 31. august: Kl 09.00–21.00
 • Søndag 1. september: Kl 09.00–16.00

Følg med på Fremtidensbyreise.no og Sporveien på Facebook for mer informasjon om hva som står på programmet de dagene trikkemodellen er utstilt på Rådhusplassen.

Del av miljøhovedstadsåret

Oslo er Europeisk miljøhovedstad i 2019 og utstillingen av trikkemodellen er en del av Miljøhovedstadens program. I løpet av uke 35 er flere ting planlagt i Oslo som del av Miljøhovedstadsåret, les mer om dette her.

 

Her er et bilde av SL18-trikkemodellen som snart er å se i Oslo. Modellen gir et godt inntrykk av hvordan den ekte trikken vil se ut.

Trikkemodellen er i full størrelse og vil være tilgjengelig for alle. 

Du kan gå inn i trikkemodellen på Rådhusplassen og prøvesitte setene, dersom du ønsker det.

Trikkemodellen blir fraktet fra leverandøren CAF i Spania til Norge. Det krever en god del emballasje for få den trygt og sikkert til Oslo, men snart er den på plass på Rådhusplassen!

Del av Trikkeprogrammet

Kjøp av nye, moderne trikker til Oslo er organisert gjennom Trikkeprogrammet. Programmet omfatter i tillegg oppgradering av gater og infrastruktur, og utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017 og Tinghuset–Tullins gate som er planlagt ferdig i 2019. Bispegata, Majorstuen og Grefsenveien skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet. Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av trikkebaser (parkering og vedlikehold).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten,
  Ruter og Oslo Vognselskap.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger (Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur) som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • I baseprosjektet er det planlagt utvidelse og oppgradering av trikkeverkstedet på Grefsen og økt parkeringskapasitet for trikk på Holtet trikkebase.
 • De nye trikkene er planlagt levert fra og med 2020. Målet er at alle trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.
 • Fremtidens byreise er begrepet som forteller hva Trikkeprogrammet skal gi Oslo:
  87 nye trikker, fornyet infrastruktur og gateopprustning, oppgraderte trikkebaser.
  Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise – les mer på Fremtidensbyreise.no

Se film om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo

Related links

Emner

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Presse og media +47 481 54 148

Relatert innhold

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.