Gå videre til innhold
– Sporveiens jobb er å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, til en minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Nå har vi realisert store effektiviseringsgevinster til beste for alle, sier sporveissjef Cato Hellesjø.
– Sporveiens jobb er å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, til en minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Nå har vi realisert store effektiviseringsgevinster til beste for alle, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Pressemelding -

Sporveien driver én milliard kroner mer effektivt i året

Ved inngangen til 2020 driver Sporveien nær én milliard kroner mer effektivt i året enn det selskapet gjorde i 2012. Resultatene gjør at Sporveien i dag kan tilby Oslo-regionen enda mer bærekraftig kollektivtrafikk for pengene.


– Sporveiens jobb er å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, til en minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Nå har vi realisert store effektiviseringsgevinster til beste for alle dem som er opptatt av en grønn og bærekraftig kollektivtrafikk i Oslo-regionen. I perioden fra 2012 og frem til i dag er kostnaden vi har for å produsere kollektivreiser redusert. Det kan vi gjøre fordi vi driver smartere og mer effektivt enn noen gang tidligere, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser, med kjernevirksomhet i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylkeskommune). I fjor hadde Sporveien 269 millioner enkeltreiser fordelt på trikk, buss og T-bane. Sporveiens markedsandel på kollektivreiser i Oslo/Viken var på 65 prosent, viser tall fra Ruter.


Sporveien hevder seg i verdenstoppen i kostnadseffektivitet
Sporveiens strategi for perioden 2016-2020 har navnet Best 2020. Målet er å forbedre virksomheten med 375 millioner kroner i årlig effekt. Ved utgangen av 2019 hadde Sporveien realisert en årlig forbedringsgevinst på nærmere 524 millioner kroner, blant annet som følge av økt produksjon, bedre utnyttelse av vognparken og et mer effektivt vedlikeholdsarbeid. 

Samlet for strategiperiodene Best 2015 og Best 2020 har Sporveien realisert en kostnadsforbedring med årlig effekt på nær én milliard kroner.

Sporveien har en integrert forretningsmodell. Det betyr at selskapet styrer vogner, personell, verksteder, infrastruktur og trafikk i ett helhetlig system.

– Når vi har kontroll over hele verdikjeden, kan vi optimalisere hvert enkelt ledd i kjeden og samhandlingen mellom dem. I bunnen for alt vi gjør ligger Sporveismetoden. Det er summen av arbeid med kultur, verdier, samhandling og ikke minst bedriftsdemokrati. Vi hadde aldri oppnådd disse resultatene uten det gode samarbeidet med fagforeningene og alle medarbeiderne i Sporveien. Jeg håper at Sporveien kan være et godt eksempel for andre offentlige selskaper, spesielt i den krevende økonomiske situasjonen rundt korona-krisen der vi alle må ta ansvar, sier Cato Hellesjø.

Sporveiens resultater blir blant annet bekreftet i den globale sammenligningen av T-banesystemer verden over, der T-banen i Oslo over flere år har hevdet seg i toppen som ett av de mest kostnadseffektive selskapene.


Sporveien vil bidra til at Oslo når klimamålene
Det er et klart nasjonalt mål at veksten i persontransport skal løses med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Oslo kommune følger opp det nasjonale målet og fører en ambisiøs og målrettet klimapolitikk. Befolkningsveksten som er ventet i Oslo og omegn gjør det helt nødvendig å øke kapasiteten i kollektivtrafikken og forbedre rutetilbudet for å nå klimamålene og gjøre Oslo til en fossilfri by.

– Den tverrpolitiske satsingen vi ser på kollektivtrafikken er helt avgjørende for utviklingen av hovedstaden fremover. Vi i Sporveien har det operative ansvaret for å gjennomføre flere av de planlagte prosjektene som øker kapasiteten til kollektivtrafikken. 87 nye trikker vil kunne doble antall reiser på trikkenettet til ett hundre millioner passasjerer i året, og et nytt signalsystem vil styrke T-banen som ryggraden i kollektivsystemet. Vi skal gjøre vår del av jobben for at hovedstaden skal lykkes med sine ambisiøse klimamål, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Emner


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3350 ansatte og omsetter årlig for 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Pressekontakt

Thomas Ege

Thomas Ege

Pressekontakt Pressekontakt +47 911 28 664

Dette er Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2020 hadde selskapet en omsetning på 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.