Gå videre til innhold
Brosundet, Ålesund. Foto: Arnfinn Tonnesen.
Brosundet, Ålesund. Foto: Arnfinn Tonnesen.

Pressemelding -

Godt resultat for TAFJORD

Konsernets regnskap for 2021 viser et resultat etter skatt på 180 mill. kr, en økning på 39 mill. kr i forhold til året før. Årsaken til oppgangen er i hovedsak høyere kraftpriser.

- I 2020 hadde vi et ekstraordinært svakt kraftmarked med stort hydrologisk overskudd. Dette førte til lave priser. I 2021 gikk kraftprisene i Europa kraftig opp, noe som var sterkt prisdrivende for det norske markedet. Dette ble spesielt merkbart i prisområdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) og vi fikk til tider mye høyere kraftpriser der enn i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4). Slik forventer vi at det vil bli også de kommende årene, sier konsernsjef i TAFJORD, Erik Espeset.

Gjennomsnittlig pris i vårt prisområde (NO3) var 42 øre pr kWh i 2021, mot 10 øre pr. kWh året før. Produksjonen i konsernets 11 heleide kraftverk i Fjord og Stranda kommune, samt i våre deleide kraftverk i Rauma og Skjåk kommune ble 1300 GWh, mot 1475 GWh året før.

- Tross lavere produksjon, har kraftprisene ført til et driftsresultat innen virksomhetsområdet Vannkraft som er betydelig styrket. Vi har også hatt en fin resultatfremgang innen virksomhetsområdet Telekom. Her har vi i 2021 levert et bedre resultat enn noen foregående år, selv om konkurransen aldri har vært hardere, forteller Espeset.

Innen virksomhetsområdet Energigjenvinning er driftsresultatet preget av at dampturbinen som produserer strøm har vært ute av drift hele det siste året på grunn av havari. Her er driftsresultatet omtrent som i 2020. Virksomhetsområdet Kraftnett viser derimot en liten nedgang, men likevel med et godt resultat.

Konsernet legger til rette for gode miljøløsninger og store digitale muligheter gjennom vannkraftproduksjon, salg og overføring av strøm, energigjenvinning og fjernvarme, samt en solid fiberbasert bredbåndsinfrastruktur.

- Satsingen vår fremover vil være preget av at vi er opptatt av å bidra til utviklingen av en god og bærekraftig region. Fornybar energi, elektrifisering og digitalisering er i så måte nøkkelord. Det er også viktig å styrke og bygge kraftnettet for å kunne frakte fornybar energi til de områdene i regionen der de benytter fossil energi som bør fases ut, sier Espeset.

For ytterligere informasjon:
konsernsjef Erik Espeset – mobil 905 20 033

Emner

Kategorier


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Kontakter

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert innhold

Vi skaper liv i bygd og by!

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi er også største eier av Linja AS, ett av landets største nettselskap. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

TAFJORD
Retiroveien 4
6019 Ålesund
Norge