Skip to main content

Godt resultat for TAFJORD i 2019

Pressemelding   •   apr 02, 2020 22:36 CEST

Overløp ved Zakariasdam juni 2019. Foto: TAFJORD

TAFJORD-konsernet fikk et resultat etter skatt på 158 mill. kr for 2019. Dette er en nedgang på 101 mill. kr i forhold til året før. Konsernsjef Erik Espeset forteller at han til tross for nedgangen er godt fornøyd med resultatet.

- Vi hadde god drift i alle virksomhetsområdene våre i 2019 og vi gjennomførte flere store og krevende prosjekter. Årsaken til at årsresultatet er betydelig svakere i år enn i fjor, skyldes først og fremst ekstraordinære inntekter som løftet resultatet i 2018, sier han.

Driftsresultat ble 366 mill. kr, som er en nedgang på 65 mill. kr i forhold til 2018.

Espeset forteller at litt lavere priser på kraft i det nordiske kraftmarkedet har virket inn.

- Samtidig produserte vi litt mindre ved kraftverkene våre i 2019 enn det vi gjorde året før. Dette først og fremst fordi vi gjennomførte omfattende revisjonsarbeider i vår største kraftstasjon Tafjord 4 og tilhørende vannveier våren og sommeren 2019. Revisjonen medførte noe vanntap på sensommeren, men utover det har driften av vannkraftanleggene gått som planlagt.

Også virksomhetsområdet Energigjenvinning hadde et svakere resultat i 2019.

- En vesentlig årsak til dette er at det ble gjennomført en større revisjon ved den største forbrenningsovnen og deler av renseanlegget. Dette medførte ekstra kostnader og noe redusert kapasitet for behandling av avfall ved energigjenvinningsanlegget. Innen virksomhetsområdet Kraftnett ser vi imidlertid en fin resultatframgang, mens virksomhetsområdene Strøm og Telekom ligger på omtrent samme nivå som foregående år, forteller Espeset.

Konsernstyret har de siste årene hatt betydelig fokus på konsernets finansielle situasjonmed høy gjeldsgrad og tilhørende eksponering i forhold til fallende kraftpriser og stigende renter. Espeset påpeker at den vedtatte strategien med økt fokus på effektiv drift og lønnsomhet i hele virksomhetsporteføljen, samt strenge prioriteringer relatert til investeringer og en bærekraftig utbyttepolitikk, har gitt effekt. Arbeidet med å styrke konsernets finansielle fundament vil fortsette også i tiden fremover.

Lenke til konsernets digitale Årsrapport 2019: http://reports.123.no/tafjord

TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument