Mynewsdesks årliga PR-rapport 2024 – Trender, insikter och förändring

PR

Varje år sedan vi började publicera vår branschrapport har vi sett markanta samhällsförändringar och teknologiska framsteg när vi summerar vad som kommer att forma vår bransch framöver. 2024 är definitivt inget undantag. Året som gick skakade verkligen om saker och ting, särskilt för PR- och kommunikationssektorn. Vi har bevittnat upp- och nedgångar i världsekonomin och politiken, “fake news” och människor som tagit ställning, för att inte tala om AI som blir smartare för var dag som går. Mot bakgrund av alla dessa faktorer är vi mer övertygade än någonsin om att PR och kommunikation kommer att fortsätta spela en avgörande roll i att bibehålla en balans i samhället.

Ett holistiskt perspektiv på 2024 års trender inom PR och kommunikation

Precis som tidigare år har vi gjort en djuplodande analys, där vi genomfört en enkätundersökning bland 451 kollegor inom kommunikationsbranschen i Sverige, Norge och Danmark. Syftet är att summera betydande förändringar som påverkar vår bransch och belysa de aspekter som våra branschkollegor anser vara mest betydelsefulla. I år har vår rapport utformats för att belysa tre distinkta perspektiv – individens, organisationens och samhällets. Dessa perspektiv hjälper oss att utforska de centrala områden som förväntas påverka vårt arbete under 2024:

 • Den allmänna uppfattningen om PR och kommunikation
  • Har vår bransch ett imageproblem?
 • Hantera AI-utvecklingen
  • Integreringen av ny teknologi med den mänskliga faktorn.
 • Bygga förtroende i en skeptisk värld
  • Strategier för att skapa meningsfulla relationer.
 • Nya arbetsmetoder
  • Att integrera och acceptera ny teknik i arbetsvardagen.

Vill du läsa hela rapporten? Ladda ner här

Framsteg inom AI: förändrade arbetsroller och ökade krav

Kommunikatörer har mött nya utmaningar med den senaste AI-tekniken i kombination med en växande arbetsbörda. Det finns ett behov av att tydliggöra rollfördelningar och arbetsuppgifter för att undvika att ansvarsområden blir överväldigande. Många yrkesverksamma i branschen upplever sitt arbete som både mer krävande och mer meningsfullt, vilket skapar en blandning av utmaningar och intressanta möjligheter att verkligen göra skillnad.

 • 63% säger att de alltför ofta får uppgifter utanför sin ansvarsområden.
 • 63% anser att det behövs en tydligare definition av roller inom PR och kommunikation

Det framstår även som avgörande för yrkesverksamma inom kommunikationbranschen att använda sina färdigheter för att tydliggöra sin roll och dess betydelse. Konsten att övertyga blir central – att kunna välja rätt ord, argument och belägg för att framhäva vikten av deras arbete är av yttersta vikt.”

Hantera förändring och främja innovation

Det ökande användandet av generativ AI har skapat såväl oro som möjligheter, och fungerar som en katalysator för yrkesverksamma att snabbt behöva anpassa sig för att förbli relevanta och effektiva. Med AI:s insteg i kommunikationsprocesser, framgår det att många PR- och kommunikationsexperter i Norden ser AI-tekniken som ett värdefullt verktyg för att höja effektiviteten samt stimulera innovation och kreativitet inom sina respektive områden.”

 • 63% har anammat generativ AI i olika delar av sitt arbete, inklusive innehållsskapande, dataanalys, kompetensutveckling och brainstorming.
 • 53% uttrycker förtroende för att använda generativ AI, vilket betonar dess värde.

Även om många ser fördelarna med AI upplever många inom PR och kommunikation sig överväldigade och osäkra på hur deras jobb kan komma att påverkas. Den viktigaste lärdomen här är att se AI som en resurs och partner istället för som ett hot. Genom att anta en öppen och nyfiken inställning och utnyttja AI för att främja sina karriärer, kan yrkesverksamma gå från att känna sig dominerade av tekniken till att effektivt hantera den. En mer öppen och nyfiken attityd gör dem inte bara starkare i sina egna roller, utan även till uppskattade vägvisare och rådgivare inom sina organisationer.

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Kommunikationens strategiska roll i organisationen

PR och kommunikation expanderar bortom sina traditionella ansvarsområden, och blir alltmer en del i att forma affärsstrategier och beslutsprocesser. En tydlig trend är övergången till ett mer datadrivet arbetssätt, där yrkesverksamma använder analys för att planera kampanjer och mäta deras effekter.

Cirka en tredjedel av de tillfrågade rapporterar att deras kommunikationsavdelningar har fått en mer strategisk, betrodd och inflytelserik roll inom sina organisationer.

Över hälften har lyckats driva sina organisationers agenda för hållbarhet och tagit tillfället i akt att säkerställa att deras företag använder generativ AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Det alltmer krävande kommunikationslandskapet kräver en skarp och strategisk tankegång. Genom att effektivt hantera utmaningar, arbeta tvärfunktionellt och följa en noggrant utformad plan, kan kommunikatörer göra mer än att bara navigera tuffa tider; de kan spela en avgörande roll i att bygga förtroende i en värld som präglas av granskning och där äktheten är avgörande.

Inflytande under förändring

På samhällsnivå hanterar PR-ansvariga ett komplext landskap av desinformation och polarisering. Transparens i kommunikation för att upprätthålla demokratin och påverka allmänhetens åsikter har aldrig varit mer betydelsefull. Yrkesverksamma inom branschen inser sitt ansvar att bidra till positiva samhällsförändringar, särskilt inom områden som hållbarhet och etisk kommunikation.

Mer än sex av tio yrkesverksamma anser att rollen för PR och kommunikation i att främja samhällets välmående är viktigare än någonsin tidigare.

Nästan hälften rapporterar att PR och kommunikation har blivit mer nödvändigt (47%) och betydelsefullt (46%) i samhället under det senaste året.

Att prioritera samarbete framöver kommer att öka respekten och förstärka möjligheterna för genuint inflytande. När PR- och kommunikationsteam anpassar sig och samverkar med andra delar av organisationen, och tar itu med problem på ett proaktivt sätt, blir de en integrerad del av den övergripande strategin, snarare än en eftertanke.

Förstärkta relationer med media är också avgörande, särskilt i hanteringen av stora utmaningar som desinformation, bristande tillit och ökad splittring. Att engagera sig i dessa insatser stödjer det gemensamma målet att upprätthålla våra demokratiska principer och värderingar.

Sammanfattning

Årets rapport belyser den uthållighet och entusiasm med vilken nordiska PR- och kommunikationsproffs tacklar utmaningar i sina föränderliga roller. Även om branschen befinner sig vid en vändpunkt präglad av tekniska framsteg och samhällsförändringar, blir kommunikatörer allt viktigare i att forma organisationers interna dynamik och den offentliga debatten. Vår rapport uppmuntrar till att se dessa utmaningar som möjligheter för tillväxt och att verkligen göra skillnad.

Eftersom detta är det tredje året för Mynewsdesks trendrapport, står vi fast vid vårt mål – att ge yrkesverksamma inom branschen den kunskap och lösningarna de behöver för att på bästa sätt navigera och utvecklas i sina roller.

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Prova Mynewsdesk gratis

Marknadens smartaste PR-lösning!

Starta din gratisperiod nu!

 • Gratis i 10 dagar
 • Få tillgång till hela vårt PR-verktyg
 • Ingen bindningstid
 • Inga kreditkort

 

Du kan läsa mer om hur vi lagrar din data i vår integritetspolicy. Observera att våra användarvillkor gäller för all användning av våra tjänster.

Börja din resa mot smartare PR idag!

 • Publicera innehåll i olika format – Nyheter, blogg, pressreleaser
 • Maximal räckvidd – Nå ut till 1 miljon journalister & intressenter
 • En av marknadens starkaste SEO-domäner
 • Analysera och utvärdera dina publikationer

Börja din resa mot smartare PR idag!

 • Maximal räckvidd för dina pressmeddelanden, nyheter & artiklar
 • Ett oslagbart journalistnätverk samt mediebevakning av miljontals källor
 • Mät och följ upp effekten av din kommunikation