Pressmeddelande -

ICA och Siemens in i ”One Tonne Life” – hjälper familjen jaga koldioxidutsläpp

ICA och Siemens går nu in som branschpartners i ”One Tonne Life” – ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka få ner utsläppen av koldioxid till ett ton per person och år.

ICA kommer att stå för familjens matkonto och även hjälpa familjemedlemmarna att göra medvetna val som minskar klimatpåverkan från måltiderna. Siemens utrustar hushållet med hushållsapparater i världsklass när det gäller energi- och vattenförbrukning.

Båda företagen bidrar med kunskap om hur familjemedlemmarna kan minska klimatpåverkan i samband med mathantering, disk, tvätt och städning.

I början av 2011 börjar en utvald tvåbarnsfamilj leva ”One Tonne Life” i en nybyggd villa i Hässelby utanför Stockholm. Att komma ner till ett ton per person är en tuff utmaning med tanke på att årsgenomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton.

Projektet har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar, som tillsammans förser familjen med ett klimatsmart boende, en elbil, förnybar el samt mätteknik och expertis på energiområdet.

När ICA och Siemens nu går in som branschpartners täcker ”One Tonne Life”-expertisen in ytterligare två områden. Maten är en betydande del av vår klimatpåverkan. Hushållsapparater står för cirka hälften av familjens elanvändning, om vi bortser från uppvärmning och varmvatten.

ICA vill hjälpa kunderna att göra medvetna val för miljön
Maten representerar ungefär en fjärdedel av ett hushålls klimatpåverkan och här ser ICA stora möjligheter att minska utsläppen av koldioxid genom aktiva val.

– Med ett brett sortiment av miljömärkta, ekologiska och närproducerade varor underlättar vi redan idag för kunderna att göra bra val för miljön. Genom att medverka i ”One Tonne Life” hoppas vi hitta nya sätt att engagera och hjälpa våra kunder att göra enkla men betydelsefulla val såväl i butik som hemma i köket, säger ICA:s miljöchef Maria Smith.

ICA har även som mål att minska den egna verksamhetens utsläpp av koldioxid med 30 procent till år 2020 jämfört med 2006 års nivå.

Jakten på energieffektiva hushållsapparater
Hushållsapparaterna står för upp till hälften av ett normalhushålls totala energibehov – och hur de används påverkar också elräkningens storlek.

För Siemens har miljöfrågorna högsta prioritet i utvecklingen av framtidens hushållsapparater. Under den senaste 15-årsperioden har Siemens pressat ner produkternas energiförbrukning med mellan 40 och 80 procent – och siffrorna för energi- och vattenförbrukning i de mest effektiva apparaterna är i världsklass.

– Vårt mål är att bidra med ny teknologi som ser till att morgondagens hushåll, med hänsyn tagen till miljön, kan fortsätta leva lika bekvämt som i dag. De produkter som familjen i ”One Tonne Life” får tillgång till visar hur långt vi redan kommit. Vi kommer även att hjälpa familjen att använda sina vitvaror på mest miljöeffektiva sätt, säger Michael Steinle, VD vid Siemens Hushåll Nordeuropa.

Läs mer om "One Tonne Life-huset" här.

Läs mer om "One Tonne Life" på www.onetonnelife.se

Ämnen

 • Växthuseffekten

Kategorier

 • siemens
 • ica
 • trähus
 • plusenergihus
 • one tonne life
 • klimatsmart
 • husproduktion
 • gert wingårdh
 • derome
 • a-hus

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll

A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar i unikt projekt: Testfamilj ska leva klimatsmart

För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt – från dagens cirka sju ton per person och år till ett ton i framtiden. Idag lanseras ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka ta sig ner till den utsläppsnivån och ändå leva ett vanligt liv. Projektet ”One Tonne Life” har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar.