Pressmeddelande -

Sveriges energieffektivaste småhus utsedda

A-hus Bright Living toppar listan med god marginal

21 småhustillverkare deltog i årets marknadsöversikt av energieffektiva hus, initierad av Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst och Passivhuscentrum Västra Götaland. Alla svenska tillverkare erbjöds att delta utan kostnad. Det i särklass effektivaste huset i översikten är A-hus Bright Living No 2, ett så kallat plusenergihus. Huset ger under ett år mer energi än det använder, tack vare solceller som ger el.

Peter Mossbrant, VD för A-hus och Derome Hus kommenterar resultatet av marknadsöversikten:
– Kraven för energianvändning i nybyggda småhus skärps hela tiden. Förra året kom EU-direktiv om att alla hus som byggs från årsskiftet 2020 ska måste vara nära nollenergihus. Med Bright Living är vi redan där och det känns väldigt roligt. Det visar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att utveckla energieffektiva bostäder med god komfort och funktion.

Mossbrant fortsätter:
– Inom ramen för samarbetsprojektet One Tonne Life har familjen Lindell, en vanlig svensk familj, varit testpiloter och bott i vårt hus under ett halvår. Familjens klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp minskade med 80 % och boendekostnaderna med hela 2000 kr mycket tack vare det energieffektiva huset.

Jämför totalkostnaden – det tjänar du på i längden
I många fall ser vi bara investeringskostnaden, när vi ska köpa hus. Men energi- och underhållskostnaden är ofta över 50 % av den totala kostnaden under husets användningstid. Genom att göra en analys av livscykelkostnaden kan du även se driftskostnaden under hela ditt ägande. I ett längre perspektiv är det alltid lönsamt att bygga bra från början.

Marknadsöversikten hjälper husköpare
De effektivaste husen har klart lägre livscykelkostnad än leverantörernas standardhus. Marknadsöversikten hjälper husköpare att hitta företag som kan leverera monteringsfärdiga småhus.

 

Marknadsöversikten hittar du här: www.hallbarutvecklingvast.se/energieffektivahus

 

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • passivhuscentrum
  • energimyndigheten
  • marknadsöversikten
  • husproduktion
  • bright living
  • a-hus

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll