Pressmeddelande -

Spännande bokslut för ”One Tonne Life”: Klimatsnålt liv på rekordnivå också snällare mot plånboken

Projektet ”One Tonne Life” i Hässelby utanför Stockholm visar att det också är bra för hushållsekonomin att leva klimatanpassat. Under de sex månader testfamiljen Lindell levde klimatsmart lyckades de inte enbart sänka sina koldioxidutsläpp med nästan 80 procent. Dessutom minskade familjen sina utgifter med nästan 2 900 kronor i månaden jämfört med sitt ”gamla” liv.

”One Tonne Life” är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Under sex månader bytte familjen Lindell (pappa Nils, mamma Alicja med barnen Hannah och Jonathan) ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens bidrog med produkter och expertis inom områdena mat och hushållsapparater.

Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton. Det innebär att familjen lyckades minska sina utsläpp med nästan 80 procent jämfört med ”startvikten” i januari. På samma gång minskade familjens samlade månadskostnader med drygt sju procent, från 38 571 kronor till 35 692 kronor. ”One Tonne Life”-hushållet gav alltså familjen Lindell nästan 2 900 kronor mer kvar i plånboken varje månad. Detta visar att det inte bara redan är praktiskt möjligt för ett hushåll med bästa kunskap och teknik att nå regeringens klimatmål på en 40-procentlig minskning av de svenska koldioxidutsläppen till år 2020. Det är dessutom en god affär när man som familjen Lindell har en äldre villa och förhållandevis gamla bilar.

Sänkta boende- och bilkostnader
Den arkitektritade, nybyggda ”One Tonne Life”-villan är visserligen drygt en miljon kronor dyrare än en genomsnittlig äldre fastighet i Stockholmsområdet, men detta kompenseras med råge av de minskade energikostnaderna i den energieffektiva villan från A-hus, som dessutom producerar egen el via solceller.Totalt minskade boendekostnaderna, inklusive el, med cirka 2 000 kronor per månad.

Den höga kostnaden för tekniken och batterierna i familjens Volvo C30 Electric innebär att leasingen står för merparten av familjens bilkostnader. Driftskostnaderna är däremot exceptionellt låga. Bränslekostnaden blir till exempel bara cirka två kronor milen. Priset på familjens C30 Electric har beräknats till cirka 100 000 kronor över standardmodellen. Detta är i linje med prognosen för teknik- och batteripriser när elbilen på sikt blir tillgänglig för en bredare publik.

Under sitt ”One Tonne Life” har familjen stegvis minskat sin klimatpåverkan från maten, medan matkostnaderna har legat på ungefär samma nivå som före projektet. Den mat familjen köpt och ätit har blivit mer varierad och hälsosam. Dessutom har andelen ekologiska livsmedel ökat.
– Vårt klimatsmarta liv blev billigare tack vare ett antal faktorer, vissa väntade, andra aningen överraskande. Till exempel visade det sig att vårt toppmoderna kylskåp från Siemens inte enbart betalar sig i form av minskade energikostnader, utan också med ett mycket mindre matsvinn. Besparingen kan bli flera hundra kronor i månaden, säger pappa Nils Lindell.

Subventioner snabbar på spetstekniken
Den ekonomiska analysen, som genomförts av ICA-banken, innehåller även en beräkning av familjens kostnader i ett nybyggt hus av samma storlek som ”One Tonne Life”-villan, men med dagens ”normala” utrustningsnivå och energistandard. I detta scenario kör familjen den koldioxidsnålaste modellen bland dagens Volvomodeller: en dieseldriven Volvo C30 DRIVe.

I den beräkningen blir både boende- och bilkostnaderna ännu lägre än i ”One Tonne Life”-hushållet. Resultatet pekar på att spetstekniken i huset och bilen fortfarande har en initialt högre prislapp som begränsar konkurrenskraften. Att snabbt ta sig över den tröskeln skulle kunna skynda på minskningen av våra koldioxidutsläpp.

Ett dokumenterat effektivt sätt är statliga subventioner under en introduktionstid för att göra tekniken snabbare överkomlig för fler hushåll. Med en ökad efterfrågan sänks kostnaderna för den nya tekniken i takt med att volymerna växer och fler leverantörer konkurrerar på marknaden.

Följ familjen Lindells utmaning på www.onetonnelife.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • almedalen
  • lindell
  • one tonne life
  • derome
  • a-hus
  • bright living

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll