Gå direkt till innehåll
Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

Pressmeddelande -

Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

  • Det positiva CHMP-utlåtandet är baserat på data från två fas III-studier, INSPIRE och COMMAND, som utvärderade effekt och säkerhet av risankizumab hos vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit1-2
  • I båda studierna uppfylldes det primära effektmåttet för klinisk remission och de viktigaste sekundära effektmåtten inklusive endoskopisk förbättring** samt läkning av slemhinnan, sett både endoskopiskt och histologiskt1-2
  • Ulcerös kolit är en kronisk, immunmedierad inflammatorisk sjukdom som påverkar tjocktarmen. Sjukdomen kan leda till betydande sjukdomsbörda och ofta funktionshinder för patienter3-6

AbbVie meddelar att europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännande av risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit med otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell behandling eller en biologisk behandling. Utlåtandet avser en induktionsdos på 1200 mg som ges intravenöst följt av en underhållsdos på 180 mg alternativt 360 mg som ges subkutant, utifrån individuell patientbedömning. Europeiska kommissionens finala beslut förväntas under tredje kvartalet 2024.

CHMP-utlåtandet är baserat på data från två fas III-studier, INSPIRE (induktionsstudie) samt COMMAND (underhållstudie).2 Den första studien utvärderade risankizumab med en induktionsdos på 1200 mg som administrerades intravenöst vid vecka 0, 4 och 8. I den andra studien randomiserades de patienter som hade svarat på induktionsbehandlingen till antingen 180 mg alternativt 360 mg subkutan underhållsbehandling med risankizumab i ytterligare 52 veckor. Säkerhetsprofilen för risankizumab i båda studierna överensstämde med den redan kända studerade säkerhetsprofilen, utan några nya rapporterade säkerhetssignaler.1-2

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden