Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin

Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

AbbVie meddelar nya långtidsdata från fas III-studierna (Measure Up 1, Measure Up 2 och AD UP) som visar på bibehållen effekt- och säkerhetsprofil vid behandling med upadacitinib hos vuxna och ungdomar från 12 år med måttlig till svår atopisk dermatit i upp till 140 veckor. Studieresultaten presenterades nyligen på den årliga dermatologikongressen, EADV.

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Aquipta (atogepant) som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden. Godkännandet innebär att Aquipta är den första och enda förebyggande kalcitoningenrelaterad peptidhämmaren (CGRP) i tablettform, gepant, inom EU för vuxna med episodisk och kronisk migrän.

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med  kronisk lymfatisk leukemi

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar nya långtidsdata som visar bibehållen effekt och säkerhet med tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax för tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet samt KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress) i Frankfurt, Tyskland.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden