Gå direkt till innehåll
Hållbarhetshuset på KTH Campus är ett lyckat exempel på hur miljöcertifieringar får alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål.
Hållbarhetshuset på KTH Campus är ett lyckat exempel på hur miljöcertifieringar får alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål.

Pressmeddelande -

AIX Arkitekter skriver under avtal för fossilfri byggsektor

Under 2018 skrev AIX Arkitekter under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn. Målet är att nå klimatneutralitet till år 2045.

Regeringen initierade Fossilfritt Sverige efter klimatmötet i Paris 2015 och totalt har 12 branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samtidigt är målet att kunna bidra till en konkurrenskraft på den internationella marknaden. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045.

- Det är viktigt att påbörja arbetet med full kraft direkt så att omställningen mot en klimatneutralitet kommer igång. Konsultbranschen styr stora delar av ett byggprojekt och som arkitekter finns vi med i alla skeden vilket påverkar helheten säger Helena Ekelund, Kvalitets- och Hållbarhetsstrateg på AIX.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför är det nödvändigt att vi gemensamt ställer om arbetet mot klimatneutralitet. Branschen lämnande in sin färdplan under april 2018 och Skanska projektledde arbetet fram till dess. Numera ansvarar Sveriges Byggindustrier för implementeringen tillsammans med aktörerna som signerat avtalet.

Färdplanens huvudmål:

År 2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
År 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
År 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2045: Netto-nollutsläpp av växthusgaser

AIX står bakom färdplanen men vill också bidra med att driva den framåt. Under våren 2019 kommer AIX vara aktiva i arbetet för att ta fram en kommunikationsplattform för mål och prioriteringar inom projekt tillsammans med teknikkonsultföretaget Incoord. Detta för att få fram ett konkret verktyg som utgör ett bra underlag till att beslut som tas i projekt görs på hållbara grunder.

- Just nu befinner vi oss i en tid där en mängd krafttag tas för att motverka klimathotet och det ger medvind för oss som länge engagerat oss i dessa frågor, fortsätter Helena Ekelund.

Förutom arbetet med Färdplanen har AIX implementerat Agenda 2030 i strategier på arbetsplatsen och i projekt vilket innebär ett bredare engagemang för hållbarhet inom fler fält. Vi vässar hela tiden vår kunskap inom livscykelperspektiv, uppförandekod och social hållbarhet. Vår unika kunskap i ombyggnads- och restaureringsprojekt är ett viktigt bidrag till ett hållbart samhällsbyggande och långsiktigt välfungerande miljöer.

Miljöcertifieringar av olika slag är ett mycket bra sätt att få alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål. Ett lyckat exempel på det är Hållbarhetshuset på KTH Campus som AIX ritade för Akademiska Hus. Projektet är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld, vann priset Årets Fasad 2018 och var dessutom i final till både Årets Stockholmsbyggnad och på World Architecture Festival.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


AIX vill skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Vi tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.

Presskontakt

Helena Ekelund

Helena Ekelund

Arkitekt SAR/MSA Partner 08-690 29 09

Relaterat innehåll

Relaterade event

Arkitektur och kunskap

AIX arkitekter är ett företag som tillhör de främsta inom stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad.
Tillsammans är vi idag drygt 100 personer som sitter på Hudiksvallsgatan i Stockholm. De flesta är arkitekter, men här finns även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, teaterkonsulter och ljusdesigners.

AIX vill skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.

AIX Arkitekter AB
Hudiksvallsgatan 8
113 30 Stockholm
info@aix.se