Pressmeddelande -

Handlingsplan ska minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska

Akademiska sjukhuset har lanserat en strategisk handlingsplan med tydliga mål för hur vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska. Ett viktigt syfte är att arbetet med vårdhygien och andra insatser ska bli mer strukturerat och proaktivt.
 
Det görs redan ett omfattande arbete på Akademiska för att minska vårdrelaterade infektioner. Sjukhuset har en nollvision och flertalet infektioner går att förebygga genom ett systematiskt hygienarbete.

– Syftet med den nya handlingsplanen är att definiera mer tydliga mål så att arbetet kan bli mer fokuserat och strukturerat. Vi behöver arbeta ännu mer proaktivt. Alla medarbetare måste förväntas ha god med­vetenhet om risker samt kunskap om hur dessa infektioner förebyggs, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

Resultaten i fjol pekar på vissa konkreta områden som sjukhuset behöver fokusera på under 2015 och kommande år. Det gäller framförallt hanteringen av centrala venkatetrar och urinvägs­katetrar som måste förbättras.

I handlingsplanen tydliggörs även sjukhusets mål och aktiviteter för att minska vårdrelaterade infektioner inom följande områden: ledning, kultur, patientinvolvering, kompetens och utbildning, lokaler och städning samt inom olika konkreta projekt.


Mer information:
Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Birgitta Lytsy, chef för vårdhygien Landstinget i Uppsala län, 018-611 39 03
 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • handlingsplan
  • vårdrelaterade infektioner
  • vri

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll