Pressmeddelande -

​PET-centrum på Akademiska blir internationellt referenscentrum för ny PET-CT-kamera

PET-centrum på Akademiska sjukhuset har av GE Healthcare utsetts till prioriterad referenssite i Europa. Tillsammans med ett centrum i USA ska sjukhuset kliniskt utvärdera en ny PET-CT kamera som bland annat används för helkroppsscanning för diagnostik av spridd cancersjukdom.

– Akademiska är en av de två första i världen och först i Europa med att använda den nya PET-CT-kameran från GE Healthcare kliniskt på patienter. Kameran, Discovery MI, har en ny digital detektorteknik som ger bättre bildkvalitet och därmed säkrare diagnostik. Dessutom är den mer känslig vilket innebär att det behövs mindre mängd radioaktivitet för undersökningarna och att patienterna får lägre stråldosdoser, säger Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum.

För PET-Centrum på Akademiska innebär avtalet tillgång till vetenskapligt applikationsstöd i form av utveckling av analysmetodik samt snabbare uppgradering av mjukvara för bildhantering och dataanalys. Enligt Adel Shalabi ger rollen som prioriterad referenssite stora möjligheter för sjukhuset att ytterligare marknadsföra sin PET-verksamhet både nationellt och internationellt.

Ungefär 3 500 patienter genomgår scanning med PET-CT-kamera på Akademiska varje år. Kameran används både för att diagnostisera vanliga cancersjukdomar (t ex prostata, lunga, öron-näs-hals och mage-tarm) samt för att undersöka om cancern spritt sig (metastaserat). Men den används även för diagnostik av sjukdomar i kranskärl, hjärna och vid misstanke om demenssjukdomar som Alzheimers. Den nya PET-CT kameran är också mycket viktig för den kliniska forskning som bedrivs på PET-Centrum och syftar till att införa nya PET-undersökningar som rutinsjukvård.

– Behovet av PET-undersökningar förväntas tredubblas inom 5-7 år och med den nya kameran klarar vi fler patienter per dag. Det beror framförallt på att undersökningarna går snabbare, säger Jens Sörensen, professor och överläkare på PET-Centrum.

Att Akademiska valts ut som referenscentrum beror, enligt professor Gunnar Antoni,radiokemist och avdelningschef för PET-Centrum, framförallt på att man är internationellt erkänd för sin mångåriga forskning inom molekylär avbildning och utveckling av nya PET-tracers/spårämnen. Här finns en mycket bred kombinerad klinisk PET-verksamhet och klinisk forskning.

Mer information:

Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum (röntgen),
070-492 61 76, e-post: adel.shalabi@akademiska.se

Gunnar Antoni, professor och radiokemist, avdelningschef för PET-Centrum, 070-548 03 05, e-post: gunnar.antoni@akademiska.se

Jens Sörensen, adjungerad professor och överläkare på PET-centrum, 018-611 06 09, e-post: jens.sorensen@akademiska.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • pet-ct
  • pet-ct-kamera
  • pet-centrum
  • discovery mi
  • helkroppsscanning

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll