Nyhet -

Ny PET-metod påskyndar diagnostik vid spridd bröstcancer

Tack vare en ny metod utvecklad av forskare vid Uppsala universitet, PET-centrum och onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset kan kvinnor med spridd bröstcancer få snabbare diagnos och rätt behandling. Istället för vävnadsprover undersöks ett visst protein med hjälp av PET-kamera.

– Metoden innebär att man slipper göra komplicerade undersökningar av vävnadsprover för att få svar om bröstcancern spritt sig. Dessutom slipper kvinnorna det obehag provtagningen innebär, säger Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik.

Metoden, som baseras på bildanalys, innebär att man sprutar in ett ämne, Affibody, som fäster vid ett protein, HER2, som finns på vissa dottertumörer. Via PET-kamera kan man lokalisera var ämnet finns och därmed hitta dottertumörerna.

Vid nyår publicerades resultaten av en studie på 16 kvinnor med spridd bröstcancer. Enligt forskarna kan den nya metoden även bidra till mer korrekt behandling.

– Förutom att metoden är mer skonsam är den lika tillförlitlig som dagens standardmetod – att mäta proteinet HER2 via nålbiopsier (vävnadsprover) från bland annat lever och skelett för att bestämma vilken behandling som är bäst lämpad, säger Henrik Lidman.

Nästa steg blir att utvidga studien internationellt och inkludera 100 kvinnor. Även den nya studien kommer att ledas från Uppsala. Forskarna bedömer att metoden snabbt kan bli rutin i sjukvården, kanske inom något år, och då komma att ersätta vävnadsprover.

Mer information:
Henrik Lidman, överläkare vid onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, 018-611 91 42
 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • spridd bröstcancer
  • pet-diagnostik
  • affibody
  • bröstcancer

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll