Gå direkt till innehåll

Video -

Att språkutveckla arbetsplatsen

SpråkSam är projektet som utgår från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva. Här kan du ta del av ett klipp med huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd när hon berättar om projektets tre mål samt ger tips på hur man kan arbeta med lärandet på arbetsplatsen och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .mov
  • Videolängd: 1:09
Ladda ner

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige