Att leda förändring i digitaliseringens tid

Blogginlägg -

Att leda förändring i digitaliseringens tid

Den digitala transformationen har revolutionerat förutsättningarna att möta krav på transparens, överblick, flexibilitet och snabb reaktionsförmåga. Förväntningar på den egna organisationen har förändrats på samma sätt, och utvecklingen ställer högre krav på regelefterlevnad och effektivitet.

Ledarskap med full insyn

Digitaliseringens framväxt har medfört förändringar på arbetsplatsens, inte minst sagt i rutinerna och processerna. Att det uppstår motstånd på arbetsplatsen är därför ett vanligt förekommande och utmaningen för ledare har varit att få medarbetarna med sig.Förändringen är konstant och en del av vardagen, och ledare måste leva upp till en förväntan om transparent kommunikation. Lyhördhet och transparens med företagets krav är framgångsfaktorer när verksamheter utvecklas rasande snabbt.

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här.

Ämnen

  • Rekrytering

Kategorier

  • amendo
  • bemanning
  • karriär
  • rekrytering
  • ledarskap
  • digitalisering
  • förändring

Presskontakt

Olivia Magnusson

Olivia Magnusson

Presskontakt Marketing Manager Marknadsföring, sociala medier 0722219506

Relaterat innehåll