Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

FrostPharma AB

FrostPharma är ett svenskt snabbväxande läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering och tillgängliggörandet av värdeskapande specialist och sjukhusläkemedel. FrostPharma signerade sitt första produktavtal 2017, och har sedan dess byggt en läkemedelsportfölj innehållande 35 viktiga produkter. Den expansiva portföljutvecklingen har levererats genom ett intensivt affärsutvecklingsarbete, vilket resulterat i både nya produkträttigheter och utveckling av egna produkter. FrostPharma har idag en etablerad kommersialiseringsplattform för specialistläkemedel över hela Norden, och planerar nu proaktivt för en expansion till ytterligare länder inom EU. FrostPharmas produktportfölj är primärt inriktad på sjukhusanvändning och specialistläkemedel där behandlingar initieras på sjukhus.
FrostPharma har dessutom utvecklat ett separat affärsområde som erbjuder hälso- och sjukvården, laboratorium och läkemedelsindustri klimatsmarta hållbara produkter som alternativ till de petroleumbaserade plastprodukter sjukvården använder idag. Dessa produkter tillverkas i Sverige av biokomposit och bioplast och erbjuder hälso- och sjukvård en signifikant reduktion av klimatpåverkande utsläpp.

FrostPharma AB
Berga Backe, 2
182 53 Danderyd
Sverige