Gå direkt till innehåll
Henrik Kristensen lämnar över stafettpinnen till Dennis Lenthe Olesen
Henrik Kristensen lämnar över stafettpinnen till Dennis Lenthe Olesen

Nyhet -

APM Terminals Gothenburgs VD går vidare mot nya uppdrag

Planen var att Henrik Kristensen skulle arbeta som VD för APM Terminals Gothenburg i 100 dagar. 100 dagar blev istället till 1 009 dagar. Genom toppar och dalar har Henrik, tillsammans med sitt team, lett APM Terminals Gothenburg, och han lämnar nu organisationen med ett starkt varumärke och ett högt anseende inom det svenska näringslivet. Sista december tog Henrik farväl av APM Terminals Gothenburg, för att ta sig an uppdraget som global ansvarig för Operations på APM Terminals huvudkontor i Haag.

- Det jag är mest stolt över under min tid på APM Terminals Gothenburg är att vi har blivit ett bolag som våra kunder kan lita på. Idag skapar vi möjligheter för kunderna som de aldrig tidigare haft. Det gäller även våra anställda, att de får möjlighet att lära sig och utvecklas i sitt arbete. Vi har satsat otroligt mycket på utbildning och kompetensutveckling, och jag är övertygad om att det är nyckeln till framgång, säger Henrik.

2017 var en tuff tid för APM Terminals Gothenburgs organisation, anställda och kunder. Efter 217 dagar med blockader och strejk, valde många kunder att sluta frakta sitt gods via Göteborg, av oro för att inte få den service de hade rätt till. Som en följd av det, blev flera medarbetare inom APM Terminals Gothenburg utan jobb.

- För mig personligen, så har det varit viktigt att vi, trots den utsatthet som vi befann oss i, har hållit oss till vår strategi. Organisationens tydliga värderingar, har guidat oss genom svåra stunder. Ärlighet och transparens har varit nyckelord och vi har alltid hållit det vi har lovat. Jag skulle även vilja passa på att rikta ett stort tack till de kunder som har varit lojala mot oss, även när det inte har gått så bra, säger Henrik.

Idag har APM Terminals Gothenburg tagit sig igenom krisen. Kollektivavtal, med tydliga spelregler och fredsplikt finns på plats, och därmed möjlighet att erbjuda god kundservice utan risk för störningar.

Flera stora förändringar har genomförts sedan Henrik tillsatte tjänsten som VD 2015. En viktig förändring är lastbilarnas hanteringstid, som för fyra år sedan kunde vara uppemot tre timmar. Idag är hanteringstiden nere på rekordlåga 25 minuter, vilket är absolut lägst i Skandinavien. APM Terminals har även ökat effektiviteten med mer än 50 % de senaste åren, vilket är väldigt värdefullt för kunderna. Stora investeringar i bland annat nya grensletruckar har bidragit till effektiviseringen, men den kanske viktigaste investeringen har varit i organisationens egna medarbetare med stort fokus på utbildning. Rätt kompetens, rätta maskiner och rätta system, är receptet för framgång, menar Henrik, och tillägger;

- Vi har även lyckats att stärka varumärket APM Terminals Gothenburg. Nu är vi några man lyssnar till på nationell nivå och vi är viktiga för det svenska näringslivet.

När Henrik får frågan vad han har lärt sig under tiden på APM Terminals Gothenburg, så kommer svaret snabbt och med glimten i ögat;

- Consensus, fika och lagom, är de tre viktigaste begreppen att kunna här i Sverige. Nej, skämt åsido. Den största lärdomen är, att med ett riktigt bra team runt sig, så kan man göra stora förändringar. Vi håller en mycket hög kvalitet i allt vi gör och vi har ett driv att vilja fortsätta att utmana och utveckla oss själva.

När vi pratar om framtidstrender inom logistikbranschen, så är Henrik säker på sin sak:

- Den stora trenden som är på väg är digitalisering och automatisering. För APM Terminals Gothenburg är det en självklarhet att ligga i framkant inom området och vi har fördelen att vi har en bra basprodukt. Men vi har också en lång resa att göra för att bli ännu mer digitaliserade och automatiserade.

Slutligen, får Henrik frågan vad han vill skicka med Dennis Lenthe Olesen, som sedan årsskiftet har övertagit rollen som VD för APM Terminals Gothenburg och Aarhus.

- Vi är ett bolag man kan lita på, vi bevisar gång på gång att vi levererar det vi lovar och vi vågar att utmana branschen. Vår stora framgångsfaktor är att vi satsar på att utbilda våra medarbetare, vi jobbar tillsammans och vi lyssnar på varandra. Dennis blir VD för ett starkt bolag och jag önskar honom all lycka till med uppdraget.

Ämnen

Taggar


APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym. Här skeppas närmare hälften av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals, som varit verksam i Göteborg sedan 2012, tar emot både direktanlöp med oceangående fartyg och feederfartyg. På så sätt länkar vi samman Göteborg med andra hamnar i Norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har möjlighet att hantera de största containerfartygen upp till en kapacitet på 20 000 TEU. Omkring hälften av all containertrafik till och från hamnen sker med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals, med huvudkontor i Haag, Nederländerna, har 22 000 medarbetare i 58 länder och omsätter 4,13 miljarder USD (2017).