Gå direkt till innehåll
APM Terminals i Göteborg ser till att fartyg som anlöper sent lämnar hamnen i tid. Det genererar stora miljövinster.
APM Terminals i Göteborg ser till att fartyg som anlöper sent lämnar hamnen i tid. Det genererar stora miljövinster.

Nyhet -

Fartyg som håller tiden sparar miljön

Sjöfart är, i jämförelse med land- och flygtransporter ett miljövänligt alternativ. Fartyg som kan hålla normal hastighet och optimerad bränsleförbrukning, minimerar miljöpåverkan. APM Terminals i Göteborg ser till att fartyg som anlöper sent, ändå lämnar hamnen i tid för att kunna hålla optimal hastighet till nästa hamn.

Många faktorer, så som fartygets storlek och lastningsgrad, påverkar den slutliga miljövinsten av sjöfart. En viktig faktor är fartygets hastighet och ett fartyg som kan hålla normal hastighet, genererar stora miljövinster.

De senaste månaderna, kan APM Terminals i Göteborg konstatera att många av fartygen som anlöper Göteborgs hamn, kommer senare än överenskommet tidsfönster. För att hinna i tid till nästa hamn, skulle fartygen behöva öka hastigheten och därmed bränsleförbrukningen. En enkel tumregel är att fartyg som behöver köra 10 % snabbare för att ta igen förlorad tid, ökar bränsleåtgången och därmed utsläppen med 20 %, enligt en rapport från CE Delft.

För att undvika detta och minimera miljöpåverkan, har APM Terminals i Göteborg tagit krafttag för att se till att de fartyg som anlöper sent, ändå kommer iväg inom utsatt tid. Den senaste mätningen visade att 22 % av fartygen anlöper senare än överenskommet. Trots det, så lämnar 96 % av fartygen hamnen inom utsatt tid, eller till och med tidigare.

- Det är värdefullt för våra kunder att fartygen håller sina ofta tajta tidsscheman. Om ett fartyg kan komma iväg tidigare från terminalen, skapas möjligheter för både minskade kostnader och mindre miljöbelastning genom optimerad hastighet och bränsleförbrukning, säger Magnus Lundberg, COO.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym. Här skeppas närmare hälften av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals, som varit verksam i Göteborg sedan 2012, tar emot både direktanlöp med oceangående fartyg och feederfartyg. På så sätt länkar vi samman Göteborg med andra hamnar i Norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har möjlighet att hantera de största containerfartygen upp till en kapacitet på 20 000 TEU. Omkring hälften av all containertrafik till och från hamnen sker med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals, med huvudkontor i Haag, Nederländerna, har 22 000 medarbetare i 58 länder och omsätter 4,13 miljarder USD (2017).

Relaterade nyheter