Pressmeddelande -

Årets val av Scheelepristagare hyllas brett

När årets mottagare av Apotekarsocietetens Scheelepris, professor Emmanuelle Charpentier, hyllas med ett symposium med fokus på CRISPR-Cas och genterapi den 28 november, är det många som kommer att vara extra nöjda med nomineringskommitténs val av pristagare.

– Emmanuelle Charpentier är en värdig mottagare av Scheelepriset, säger professor Birgitta Henriques Normark som leder två av symposiets sessioner. Hon framhåller att årets symposium kommer att bjuda på fascinerande inblickar i vad CRISPR-Cas9-systemet kan användas till.

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

– Inte minst ser jag fram emot att få veta mer om hur geneditering kan användas för läkemedelsutveckling och i olika behandlingsmodeller, något som öppnar för oerhört intressanta tillämpningar, säger Birgitta Henriques Normark, överläkare och professor vid institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi vid Karolinska Institutet.

Emmanuelle Charpentier är ingalunda någon ny bekantskap för Birgitta Henriques Normark. Faktum är att de arbetade ihop kring millennieskiftet med ett forskningsprojekt som rörde pneumokocker, den typ av bakterier som Birgitta Henriques Normarks forskning än idag är inriktad på. Emmanuelle Charpentier däremot lämnade så småningom pneumokockerna därhän för att istället fokusera på grupp A-streptokocker.

– Så här i efterhand kan vi ju konstatera att det var ett lyckokast, eftersom hon kanske annars inte hade gjort sina banbrytande upptäckter om CRISPR-Cas9 som ju inte finns i pneumokocker.

Symposieprogrammet är brett och sträcker sig från basal forskning till innovativa tillämpningar. Utöver årets pristagare föreläser några av världens främsta experter på området.

– Det finns alla förutsättningar för ett högintressant symposium, säger Birgitta Henriques Normark, som 2018 valdes in i Kungliga Vetenskapsakademien. Det är glädjande att Apotekarsocieteten satsat så hårt på att få världsledande forskare att resa till Stockholm för detta event.

Om Scheelepriset

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. Läs mer på Apotekarsocietetens webbplats. Symposieprogrammet inklusive detaljer om tid och plats finner du här.

I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med pristagaren.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • forskning
  • life science
  • genterapi
  • emmanuelle charpentier
  • birgitta henriques normark
  • scheelesymposiet 2019

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare + 46 73 822 39 99

Relaterat innehåll