Gå direkt till innehåll
Lexicon verksamhetsutveckling - Ny Leverantör på arbetsplatsenifokus.se
Lexicon verksamhetsutveckling - Ny Leverantör på arbetsplatsenifokus.se

Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Lexicon verksamhetsutveckling - Ny Leverantör på arbetsplatsenifokus.se

Lexicon verksamhetsutveckling - Ny Leverantör på arbetsplatsenifokus.se som kommer bidra med sin kunskap och kompetens kring verksamhetsutveckling och kompetensutveckling.

Vi frågar Anders Bohlinder varför han tycker det är viktigt att vara med på arbetsplatsenifokus.se.

"Då vi jobbar med förändringsarbete där innovation och implementering är det centrala och där förändrade beteenden är det som räknas. Så är det naturligt för oss att finnas på arbetsplatsenifokus.se", säger Anders Bohlinder VD.

Han berättar att Lexicon Verksamhetsutveckling kompetensutvecklar och framtidssäkrar företag och organisationer. Ha säger att de gör vad de heter!

Lexicon verksamhetsutveckling och deras konsulter arbetar operativt och verksamhetsnära inom komptensutveckling med frågor som har stor betydelse för organisationsutveckling, ledarskap och förändringsledning. Detta gör de bland annat genom konsulttjänster i vissa fall kopplade till utbildning, inom områden, projektledning, försäljning, cybersäkerhet och mycket annat.

Lexicon Verksamhetsutveckling har sen 2020 bl.a. arbetat med Svenska Taekwondoförbundet i deras förändringsresa med utgångspunkt i värdegrundsstyrd förändringsledning och Situations Orienterat Lärande SOL.

Anders berättar att SOL- "Situationer Orienterat Lärande "används för att klargöra värderingar och skapa samsyn i organisationer. Metoden skiljer sig från traditionell utbildning, då denna form lyfter fram såväl som individer som gruppens kunskaper, erfarenheter och värderingar. SOL-metoden syftar till att skapa lärande och bidra även till att skapa identitet och stärka chefer och medarbetare, genom diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte.

Att utveckla en verksamhet till nästa steg kräver idag att man satsar på att skapa samsyn kring verksamhetens normer och värderingar, inte minst om man är ett idrottsförbund med 26 000 utövare i nära 200 föreningar över hela landet
, tillägger Anders Lindh Senior Advisor.

Vidare arbetar Lexicon Verksamhetsutveckling nära svensk arbetsmarknad med uppdrag inom såväl myndigheter som Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationer på marknaden.

Lexicon verksamhetsutvecklings profil på arbetsplatsenifokus.se - Hittar du här

Passa på att anmäla dig till: Diplomkurs Cybersäkerhet för ledare - Distansutbildning som du hittar här

Vi välkomnar Lexicon verksamhetsutveckling till arbetsplatsenifokus.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


arbetsplatsenifokus.se är den första och största opartiska plattformen i arbetet mot framtidens ARBETSPLATS, ARBETSLIV & ARBETSSÄTT. Vårt fokus är att kunskapshöja Sverige genom samlad kunskap och  kompetenta experter, forskare och leverantörer på en och samma plattform. Att lyfta branschen i sin helhet. Vi har samlat bredden av kunskap på en och samma plats. Här kan läsaren aktivt finna kunskap och samtidigt söka leverantörer på en opartisk samlingsplats. 

Kontakter

Annicka DicksonHartman

Annicka DicksonHartman

Presskontakt Ansvarig utgivare 0708-60 50 88

Relaterat innehåll

Sveriges första opartiska Kunskap och Leverantörsbank i arbetet mot framtidens Arbetsplats, Arbetsliv och Arbetssätt.

- Samlar kompetenta experter, forskare och leverantörer på en och samma plattform i arbetet mot framtidens Arbetsplats, Arbetsliv och Arbetssätt.
- Lyfter branschen i sin helhet i arbetet mot framtidens Arbetsplats, Arbetsliv och Arbetssätt.
- Har bredden av kunskap i arbetet mot framtidens Arbetsplats, Arbetsliv och Arbetssätt på en och samma plats genom kompetenta leverantörer.
- Där kan läsaren aktivt kan söka och spara kunskap samt leverantörer på en opartisk samlingsplats.

arbetsplatsenifokus.se
070-860 50 88
Sverige