Pressmeddelande -

Sårläkning inom vården

Antibiotika resistensen är ett av de största hoten mot folkhälsan. Resistens är konstaterat som en följd av överanvändning av antibiotika. Ca 30% av befolkningen hämtar ut ett föreskrivet antibiotika recept per år i Stockholm, med variationer mellan landsting och kommuner. Finns det andra vägar att gå, kan vi minska föreskrivning av Antibiotika?

Vi anser att det finns det. Sedan 1996 har forskning i USA hos ledande inom fotobiokemisk icke-termisk laser, Erchonia Corporation, presenterat forsknings resultat inom en bred variation av områden, där man för varje dubbel blind, placebo kontrollerad, randomiserad, multicentrerad studie som publicerats, har bevisat den kliniska effektiviteten samt frånvaro av biverkningar. 

I bilderna ovan, en av våra klienter i Sverige, här hos Haga Hälsocenter i Karlstad. 

Medelålders man, övervikt, artros i höften samt nedsatt mikrocirkulation. Såret är 14 månader, omläggning på VC, flertalet antibiotika kurer. Det är exakt en vecka mellan de två bilderna och läkningsprocessen är påtaglig. Under denna veckan har klienten fått 3 st. behandlingar hos Haga Hälsocenter. 

Detta är inget särfall, utan snarare vad vi upplever som ett normalfall med svårläkta sår. Vi har även flertalet konstaterade MRSA sår inom Veterinärvården där Veterinärer med Erchonia EVL laser på kort tid vänt processen. 

Vi vill att vården i Sverige bjuder in till samtal då detta är en effektiv pusselbit för att minska antibiotika användningen och lidande. Vi kan även se en stor vinning inom Diabetes vården gällande både sår och neuropati. 

Vi finns i Stockholm på Nybrogatan 56, kontakt via info@aosc.se

Ämnen

  • Detaljhandel

Arch of Scandinavia agerar för en intelligent och effektiv hälsovård med en strävan att ersätta viss medicin med validerad, kliniskt bevisad icke termisk fotokemisk laser. Förutom den skada övernyttjandet av kemiska preparat orsakar människor och djur, kan man idag inte bortse från den miljömässiga påverkan som medicintillverkning/konsumtion har i form av utsläpp av stabila kemiska sammansättningar i marker och vattendrag, ca 4kg/1Milj liter vatten. #skyddaantibiotikan

Relaterat innehåll