Gå direkt till innehåll
Zinko - kv Mullvadsberget 29. Illustration: Genesta
Zinko - kv Mullvadsberget 29. Illustration: Genesta

Pressmeddelande -

Arcona omvandlar Genestas kontorskvarter på Södermalm

Arcona har fått i uppdrag av Genesta att bygga om fastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet ”Zinko” omfattar 10.300 kvadratmeter uthyrbar yta och Arcona har bistått Genesta redan i förvärvsprocessen med identifiering av fastighetens möjligheter och förutsättningar.

Zinko ligger på Hornsgatan 122–130 mellan Zinkensdamm och Hornstull och innehåller 10.300 kvadratmeter uthyrningsbara kommersiella ytor. Genesta har stora utvecklingsplaner och tar ett helhetsgrepp om fastigheten med fokus på hållbarhet, estetik och teknik. Arcona har varit med sedan 2021 i förvärvsprocessen och identifierat påbyggnadsmöjligheter, analyserat tekniska förutsättningar, tagit fram kalkyler och planerat för projektgenomförandet.

– Vi på Genesta ser fram emot att genomföra ännu ett projekt tillsammans med Arcona, den här gången genom en totalrenovering av Zinko – ett helt kontorskvarter på Södermalm. Tillsammans ska vi skapa moderna, attraktiva och framförallt hållbara lokaler till framtidens hyresgäster. Det känns mycket bra att ha Arcona vid vår sida för att realisera vår vision, säger Emma Stenlund, Investment manager hos Genesta.

Fram till sommaren utvecklas fastighetens arkitektoniska koncept och vi gör mer djuplodande undersökningar av de befintliga byggnadsdelarna. Efter sommaren inleds program-, bygglovs- och systemskede.

– Nyckeln till framgång i ett projekt är att beställare, konsulter och entreprenörer jobbar tillsammans från ett så tidigt skede som möjligt och det har Genesta återigen valt att göra med oss på Arcona. Vi ser mycket fram mot att förverkliga visionen av Zinko under de kommande åren, säger Johan Månsson, affärschef på Arcona.

Tidigare har Arcona bistått Genesta i förvärvsprocessen med bland andra projektet Svea Artilleri på Östermalm som nu byggs om för fullt.

Vid frågor kontakta

Johan Månsson, Affärschef Arcona, johan.mansson@arcona.se , tel. 08-510 022 16
Emma Stenlund, Investment manager Genesta, emma.stenlund@genesta.se, tel 08-506 497 36

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala och är sedan årsskiftet 2013/14 en del av Veidekke-koncernen.
Arcona Lean Construction genomför byggentreprenader i nära samverkan med kunder och leverantörer. Metoden Lean Construction säkerställer effektivitet och kvalitet. Med tidig samverkan och långsiktiga relationer läggs fokus på maximalt kundvärde.
Arcona Projektutveckling arbetar med utveckling och förädling av fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att höja värdet på sina fastigheter genom att identifiera potentialer och genomföra utvecklingsprojekt.
BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår som strategiska kompetenser i koncernen.
2021 omsatte Arconakoncernen drygt 1,6 miljarder SEK.

Presskontakt

Peter Kvist

Peter Kvist

Presskontakt VD 08-6012152

Relaterat innehåll

Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Arcona genomför uppdrag i samverkan med kunder/leverantörer inom byggande och fastighetsutveckling i såväl Stockholm som Uppsala.
Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar i en form av partnering. Arcona Projektutveckling erbjuder konsulttjänster i fastighetsutveckling med lokaler och bostäder, samt genomför projekt i egen regi. Arcona är sedan årsskiftet 2013/14 en del av Veidekke-koncernen.

Arcona
Box 19513, Rehnsgatan 11, 1tr
104 32 Stockholm
Sweden