Gå direkt till innehåll
Leanarbete på Spisa Smaker genom Odling 4.0

Pressmeddelande -

Leanarbete på Spisa Smaker genom Odling 4.0

Lean är en verksamhetsstrategi / filosofi som har sitt ursprung i Toyota och bilproduktion och som har översatts till alla branscher. Lean grundar sig på ett antal principer som hjälper oss i hur vi kan tänka, arbeta och bete oss i vardagen. Syftet är att skapa effektiva flöden och en kultur av systematiska förbättringar, ett framgångsrecept för verksamhetsstyrning. i lean fokuserar man på att följa upp arbetssätt snarare än resultat. Genom små kontinuerliga förbättringar i vårt arbetssätt får vi ett bättre resultat och en mer effektiv verksamhet. Lean handlar mycket om att skapa förutsättningar för alla i organisationen att lyckas genom att bygga en gemensam förmåga att se på verksamheten och att tillsammans lösa problem och ta faktabaserade beslut.

På Spisa Smaker i Påarp har KTH Leancentrum tillsammans med en arbetsgrupp gjort en ”värdeflödeskartläggning” där man har tittat på hur produkterna strömmar genom verksamheten med hjälp av att kartlägga nuläget. Det vill säga att gå ut och titta hur det faktiskt fungerar och intervjua medarbetare på plats. Efter det analyserar man nuläget, ringar in förbättringsområden och tar fram ett önskat framtida läge. På Spisa valde man att följa flödet för basilika från sådd till utlastning.

Spisa ville fokusera på tre punkter i sitt förbättringsarbete - arbeta rätt från början så plantorna kan hålla en god kvalité genom hela flödet, vilket skapar mindre kassation. Mer utjämnat flöde för att få färre brandkårsutryckningar och mindre stress bland medarbetarna. De ville även ha en tydlig och enkel kommunikation mellan funktioner och system. Arbetsgruppen fann under mötet att det fanns behov av insatser i ledkammaren, där växterna befinner sig i början för att växa till sig.

Målsättningen är att stödja en sund och hållbar tillväxt som är bra för verksamhetens intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle. Med lean som strategi engagerar man alla organisationens medarbetare i utvecklingsresan och därmed stärker konkurrenskraften. Eftersom lean till stor del handlar om att hushålla med verksamhetens resurser och undvika slöseri, är målet att effektiviteten ska öka utan att medarbetarna ska arbeta hårdare. På så sätt engageras hela organisationen i att utveckla hållbara arbetssätt som är smartare än de befintliga.

"Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan ska må bra. För hönor som mår bra värper många ägg." - KTH Leancentrum

Odling 4.0 digitaliserar lantbruksverksamheter och ökar lönsamheten genom att visualisera svaga delar i produktionsflödet. Ledningen kan fokusera på det som är värdeskapande och hållbart tack vare att Odling 4.0 ger information som ökar resursutnyttjandet.

För att läsa mer om projekt Odling 4.0, följ oss gärna här på Mynewsdesk.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Arvalla AB är ett konsult och utvecklingsbolag som säljer tjänster och produkter inom digitalisering från produktion till konsumtion, vi har små och stora kunder inom hela livsmedelskedjan.

Kontakter

Thomas Wildig

Thomas Wildig

Presskontakt CEO

Relaterat innehåll

Arvalla AB digitaliserar hela kedjan från jordbruk till konsument, från ord till handling.

Arvalla AB är ett konsult och utvecklingsbolag som säljer tjänster och produkter inom digitalisering från produktion till konsumtion, vi har små och stora kunder inom hela livsmedelskedjan.

Arvalla AB