Gå direkt till innehåll
– Odling av högkvalité kaffe flyttar till allt högre altituder där det är svalare men i många länder kommer man inte högre, säger Wilhelm Nordquist, kaffeinköpare på Arvid Nordquist Kafferosteri.
– Odling av högkvalité kaffe flyttar till allt högre altituder där det är svalare men i många länder kommer man inte högre, säger Wilhelm Nordquist, kaffeinköpare på Arvid Nordquist Kafferosteri.

Blogginlägg -

Torkan – ”den nya frosten” för vårt kaffe

Förr var frosten det främsta hotet mot kaffeskördarna. I dag riskerar den globala uppvärmningen att slå ut stora delar av världens kaffeproduktion. – Odling av högkvalité kaffe flyttar till allt högre altituder där det är svalare men i många länder kommer man inte högre, säger Wilhelm Nordquist, kaffeinköpare på Arvid Nordquist Kafferosteri.

Vi svenskar är tillsammans med våra grannar i Finland världens mest kaffedrickande folk. Varje år njuter vi av 1000 koppar kaffe, eller tre koppar om dagen. Men kaffeproduktionen, som förra året översteg nio miljarder ton, är allvarligt utsatt. Många kaffeodlare tampas med svårigheter i klimatförändringarnas spår. Stigande temperaturer och osäkra väderförhållanden med kraftiga regn och ihållande torka påverkar skördarna och avkastningen negativt.

Den känsliga Arabicabönan, som Arvid Nordquist uteslutande köper, behöver ett jämnt och varmt klimat och fram till 1980 var frosten det främsta klimathotet mot kaffeskördarna. Därefter har frosten minskat i frekvens medan torkan stadigt ökat. Torkan i till exempel Brasilien 2014 minskade skördarna med 22 procent, vilket inte bara drabbade odlarna utan marknaden globalt.

– Arabicabönan som står för två tredjedelar av världens kaffe är ytterst värmekänslig. Vid för höga temperaturer växer plantorna snabbare och blommar för tidigt, vilket försämrar kaffebönornas kvalitet. En halv grad vid fel tidpunkt kan göra stor skillnad i avkastning, smak och arom, säger Wilhelm Nordquist.

För att vara med och motverka denna utveckling klimatkompenserar Arvid Nordquist genom trädplantering i kaffeodlande länder. Till skillnad från många andra företag kompenserar Arvid Nordquist för klimatfotavtrycket i hela produktionskedjan.

– Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen i hela vår kedja. För de klimatutsläpp som ännu återstår kompenserar vi genom trädplantering. Träden motverkar global uppvärmning och bidrar till fattigdomsbekämpning.

Ett enda träd absorberar hundratals kilo koldioxid under sin livstid; att plantera träd är ett effektivt sätt att binda koldioxid och förbättra klimatet. Dessutom minskas risken för jorderosion, marken skyddas för solens strålning och växt- och djurlivet i området skyddas.

Som ett led att minska företagets fotavtryck har Arvid Nordquist övergått till att rosta fossilfritt. Rosteriet som ligger i Solna strax utanför Stockholm drivs numer av förnybar biogas. Biogasen tillverkas av Stockholmsområdets matrester och på så sätt sluts den hållbara cirkeln. Arvid Nordquist är förmodligen det enda rosteriet i världen som både rostar fossilfritt, använder enbart hållbart certifierade bönor samt investerar i omfattande trädplantering.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Erica Bertilsson

Erica Bertilsson

Presskontakt Director Communications 08-799 18 80

Relaterat innehåll

100% hållbart certifierat & klimatkompenserat kaffe

Arvid Nordquist kaffe tillverkas i det egna rosteriet i Solna. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerat och levererat kaffe smakar helt enkelt bättre. Arvid Nordquist kaffe består alltid av 100% Arabicabönor som dessutom är 100% hållbart certifierade med hänsyn till människa och miljö, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har en målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. Läs mer på www.arvidnordquist.se