Gå direkt till innehåll
Arvid Nordquist och Scanlog satsar på fossilfria råkaffetransporter

Pressmeddelande -

Arvid Nordquist och Scanlog satsar på fossilfria råkaffetransporter

Arvid Nordquist har med hjälp av Scandinavian Logistics Partner (Scanlog) tecknat ett avtal med rederiet Hamburg Süd om att transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle som drivmedel.

Arvid Nordquist har under lång tid eftersträvat fossilfria varutransporter och har de senaste åren arbetat intensivt för att uppnå detta. Arbetet har mynnat ut i att företaget idag har ca 80% fossilfri distribution, samt att stora delar av intransporterna sker på järnväg.

Utmaningen har varit att hitta en motsvarande fossilfri lösning för sjötrafiken. Idag kan Arvid Nordquist och Scanlog presentera ett nytt avtal med rederiet Hamburg Süd om att transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle.

- För att göra ytterligare förbättringar så är det på sjösidan man vill komma vidare med hållbara alternativ. Vi har haft en omfattande dialog med Scanlog i syfte att försöka hitta den typen av alternativ och investera i fossilfria bränslen. För oss är det den sista pusselbiten för att känna att vi har fossilfria transporter inom alla transportslag och produktområden, berättar Tomas Skenbäck, Manager Logistics Controlling and Development på Arvid Nordquist.

- Det betyder jättemycket att Arvid Nordquist investerar i den här typen av projekt som driver utvecklingen framåt mot helt fossilfria transporter. Teknologin för fossilfri sjödistribution finns, men biobränslet är dessvärre dyrare på grund av det låga utbudet. Med den här typen av investeringar så ökar utbudet och förhoppningsvis efterfrågan i branschen, berättar Mathias Wideroth, styrelseordförande för Scanlog.

- Det är en utmanade omvärld där vi gör vad vi kan för att ta ansvar för våra delar. Vi vill tro och se att fler rederier går den här vägen och erbjuder möjligheten att köpa fossilfria transporter. Detta kommer vara en viktig faktor framöver när vi beslutar vilka rederier vi ska jobba med, avslutar Tomas.

  Det fossilfria bränslet Ecofuel tankas via en s.k. massbalansprincip. Det betyder att Arvid Nordquist investerar i motsvarande mängd biobränsle som används för de egna transporterna, men att biobränslet inte nödvändigtvis tankas i just de fartygen som transporterar råkaffe. Allt Ecofuel-bränsle är tredjepartscertifierat enligt RSB eller ISCC och beräknas reducera Arvid Nordquists Co2e-utsläpp från sjötrafik med cirka 75%. Resterande 25% som ännu inte går att reducera klimatkompenseras.

  Arvid Nordquist är en av de första skandinaviska kunder som gör denna investering. För Scanlog är detta ett steg mot framtidens sjötrafik.

  Arvid Nordquist och Scanlog har arbetat tillsammans sedan 2014 och har sedan dess gjort kvartalsvisa klimatuträkningar för alla transporter, vilket har lett till att frågan om hur man kan reducera klimatavtrycket lyfts. Än så länge är utbudet på biobränsle lågt, men förhoppningen finns att fler aktörer ska vilja följa efter.

  Avtalet, med start i april 2022, innefattar initialt cirka 260 containrar från Brasilien vilket motsvarar cirka 30% av Arvid Nordquist totala råkaffeflöde. Förhoppningen är att projektet ska skalas upp i framtiden.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  ScanlogMathias Wideroth, mathias.wideroth@scanlog.se, 0707–934050

  Arvid Nordquist Tomas Skenbäck, tomas.skenback@arvidnordquist.se , 0708 76 18 29

  Scandinavian Logistics Partners AB (scanlog.se) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics - en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett fyrtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige, omsätter ca 400 mkr och blev av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.

  Arvid Nordquist är ett familjeägt kafferosteri med etablerad verksamhet sedan 1884. Arvid Nordquist kaffe har ca 25 procents marknadsandel och nummer två på den svenska dagligvaruhandeln och ledande inom hållbarhet. Sedan sju år tillbaka rostar företaget uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe av Rainforest Alliance/UTZ Certified och Fairtrade. För tio år sedan utvecklade Arvid Nordquist en strategi för koldioxidneutralitet med årliga koldioxidberäkningar enligt Green House Gas Protocol. Arvid Nordquist har idag 100% fossilfritt kafferosteri, 92% fossilfri distribution, förpackning med 90% bioplast och alla återstående CO2-utsläpp är sedan tio år tillbaka utjämnade igenom klimatkompensation i trädplanteringsprojekt i kaffeodlande länder.


  Ämnen

  Kategorier


  Arvid Nordquist – Stor smak. Ännu större eftersmak

  Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan 1884 har tagit världens smaker till marknader i Norden, genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerad och levererad mat och dryck smakar helt enkelt bättre. Därför erbjuder Arvid Nordquist, som enda kafferosteri i Norden, uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe, allt för bästa smakupplevelse. Arvid Nordquist har som målsättning att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan, för den påverkan som trots allt återstår i kaffets kedja klimatkompenserar företaget till 100 % genom trädplantering i kaffeodlande länder. 

  Läs mer på www.arvidnordquist.se

  Kontakter

  Erica Bertilsson

  Erica Bertilsson

  Presskontakt Director Communications 08-799 18 80

  Relaterat innehåll

  100% hållbart certifierat kaffe

  Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag med medarbetare över hela Norden, som brinner för att erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna genom starka internationella varumärken och sitt eget lokalrostade kaffe.

  Allt vårt kaffe kommer från hållbart certifierade kaffeodlare som garanterar odling med hänsyn till människa och miljö. Kaffebönorna är noggrant utvalda av våra inköpare för att matcha våra kvalitetskrav. Vårt rosteri är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001, vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och har externa revisorer som verifierar vårt arbete. Dessutom klimatkompenserar vi för den påverkan som fortfarande återstår.

  Allt detta gör vi för att du ska kunna välja ditt kaffe med omtanke, för en större smak.