Pressmeddelande -

Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia. Arwidsro anser att det nu behövs en styrelse med integritet som har den erfarenhet och kapacitet som är nödvändig för att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag och att på så sätt slå mynt av den forskning som har bedrivits.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann och Peter Zonabend (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har konfirmerat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 25 januari 2019.

Till ny styrelse föreslår Arwidsro:

Jörgen Olsson

Entreprenör och rådgivare

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet.

Född: 1961.

Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta .

Övriga uppdrag: ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010.

Jörgen Olsson föreslås utses till styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Sven Rohmann

Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.

Född: 1962

Tidigare erfarenhet: Managing Partner of Nextech Venture, Schweiz, CEO of Ganymed Pharmaceuticals AG, General Manager Europe for healthcare venture fund Burrill& Co and venture capital fund manager at Novartis Pharma AG samt globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Peter Zonabend

VD för Arwidsro

Utbildning: Ek. kand, jur. kand. LL.M, EMLE

Född: 1980

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag inom Arwidsro

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 917 aktier

Konvertibelinnehav i Oasmia: 1 konvertibel av serie 2018:2 vilken kan konverteras till 129 870 aktier.


För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78

Ämnen

  • Förvärv, fusioner

Kategorier

  • styrelse
  • oasmia
  • strategi
  • arwidsro

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Presskontakt

Peter Zonabend

Presskontakt VD 070 496 32 78

Relaterat innehåll