Pressmeddelande -

Allvarliga allergimissar i skolan kan undvikas

Rapportering om allvarliga allergimissar i skolan.”Säker mat i förskola och skola” – en ​del av lösningen. 
I dag rapporterar media om allvarliga misstag rörande matallergiska barns måltider i förskola och skola. Arbetsmiljöverket meddelar att det kommer in fler och mer allvarliga anmälningar om att elever får allergiska reaktioner av mat under skoltid och att det sannolikt finns ett stort mörkertal. Men det finns en utbildning för måltidspersonal som kan minimera riskerna för allvarliga fel.

Astma- och Allergiförbundet har arbetat för säkrare måltider i förskola och skola i många år. I år lanserade förbundet ett utbildningspaket med titeln ”Säker mat i förskola och skola”, som riktar sig till måltidspersonal. Utbildningen ger kunskap om rutiner och arbetsmetoder som minskar riskerna för att eleverna ska få i sig mat de inte tål. Den tar upp alla de särskilda krav som ställs på mat som serveras i förskola och skola och erbjuds skolkök i hela landet.

- Skolmåltidspersonalen har en mycket ansvarsfull uppgift men får sällan den uppskattning de förtjänar. Ofta uppmärksammas de bara när något går fel, hälsan tiger still som det heter. Om skolköket brister i sitt ansvar och en elev blir sjuk av maten så hamnar de i fokus i en skuldtyngd diskussion, säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. Hon menar att bra utbildning för personalen är en förutsättning för att den ska kunna klara sitt jobb.

- Med kunskap följer också ett ökat självförtroende och säkerhet arbetet. Bra kunskaper och strikta rutiner, i och kring köket, resulterar i att både elever, personal och föräldrar kan känna sig trygga med skolmaten.

Omkring en tiondel av alla barn har någon form av matallergi. I tonåren är siffran cirka femton procent. Det är alltså en stor grupp elever som behöver speciallagad mat för att klara av sin skoldag.

Under Allergistämman 2010 arrangeras flera seminarier om barn och matallergi. Stämman pågår i Linköping den 27-28 oktober. Välkommen dit! Läs mer på www.allergistamma.org

För mer information, var god kontakta:


Marianne Jarl, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 - 141 88 90 eller 08 – 506 28 206, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

Du kan också läsa mer om ”Säker mat i förskola och skola” på www.astmaoallergiforbundet.se under länken Verksamhet, Mat.

Se även www.matnyttig.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • allergimissar i skolan
  • matallergiska barn
  • måltider
  • astma- och allergiförbundet
  • matallergi

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll