Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny utnämning stärker SNC-Lavalin Atkins i Europa

Den 1 januari 2019 tillträdde Graham Candy som Managing Director for SNC-Lavalin Atkins i Europa. Det är en utnämning, som visar på fokus och höga ambitioner för koncernens växande närvaro och verksamhetsbredd i Europa.

Med Graham Candy som Managing Director tar vi ett viktigt steg på vägen för fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden, utanför Storbritannien. Graham kommer att arbeta tillsammans med den europeiska ledningen för att fortsätta utveckla och ta till vara på regionala möjligheter inom våra existerande verksamhetsområden liksom att utveckla nya områden.

I sin nya roll kommer Graham att stärka det internationella samarbetet och arbeta för att våra kunder ska gynnas av den breda expertis som SNC-Lavalin Atkins besitter i världen. Genom att attrahera och utveckla såväl framtidens tekniska talanger som nya digitala lösningar för våra kunder.

Graham är utbildad ingenjör och har en mångsidig erfarenhet efter 25 år inom SNC-Lavalin Atkins.

Johannes Erlandsson, VD för verksamheten i Sverige, uttalar: ” Vi befinner oss på en expansiv och spännande marknad. Att koncernen via utnämningen riktar än mer fokus mot Europa som har en stark tillväxt, kommer gynna båda våra anställda och kunder. Nu kan vi i Sverige fortsätta bygga vidare på den framgång vi sett de senaste åren genom samarbete med hela koncernens samlade kunskap och styrka. Vårt erbjudande till kunderna blir än starkare när vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser inom olika områden.”

SNC-Lavalin Atkins har över 1100 medarbetare och en imponerande portfolio av projekt i Europa, som bland annat inkluderar den nye järnvägen mellan Köpenhamn-Ringsted, Norges höghastighetsbana, svenska Varbergs Tunnelprojektet och M50-uppgraderingen i Irland.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Som rådgivare inom trafik och samhällsutveckling är vi perfekt rustade för en värld i förändring. Med flexibilitet, lagspel, kreativitet och ett internationellt nätverk i toppklass når vi lite längre. I Sverige är vi ca 420 medarbetare – den mindre konsulten med den globala spetskompetensen.

Vi är en lokal och global leverantör av konsulttjänster som månar om vår lokalkännedom inom samhällsplanering, infrastruktur, spårfordon och dess digitala stödsystem samt arbetar med allt från utredning och analyser i tidiga skeden, till att fungera som projekt- och byggledare under entreprenadfasen. Runt om i landet är vi med och förnyar det svenska järnvägsnätet, planerar gator och torg samt skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle.

SNC-Lavalin koncernen har över 50 000 medarbetare internationellt.

Läs mer om Atkins: www.atkins.se / www.atkinsglobal.com

Läs mer om SNC-Lavalin: www.snclavalin.com

Relaterat innehåll

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom samhällsutveckling och trafik. Vi löser komplexa problem på smarta sätt för framtidens samhällen.

Atkins, en del av SNC-Lavalin har sitt huvudkontor i London, UK och ca 18.000 anställda. SNC-Lavalins huvudkontor ligger i Montreal, Kanada. Koncernen har ca 50 000 anställda globalt.

Om Atkins i Sverige
Vår verksamhet i Sverige är inriktad på design- och ingenjörstjänster med målet att vara Sveriges ledande rådgivare inom samhällsplanering, infrastruktur, järnväg och spårburna fordon. Vår verksamhet är mångsidig med både specialist och generalisttjänster inom allt från tåg till landskapsarkitektur.
Vår grundfilosofi är, bättre tillsammans.

Atkins Sverige
Atkins - Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Sverige