Pressmeddelande -

Koka 38 koppar kaffe på gårdagens tidning

Din gamla tidning är en riktig guldgruva. Om du lämnar den till materialåtervinning sparas en massa energi – den räcker gott och väl till att brygga morgonkaffet en hel månad.

Varje år återvinns 420 000 ton tidningar. Den energibesparing det ger jämfört med att hugga ner nya träd räcker till att brygga en hel termos kaffe var till hela jordens befolkning.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi och jungfrulig råvara. Det krävs mycket mer energi att producera pappersmassa till en tidning från nytt trä än att använda återvunnet material. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, 
tel 040-35 66 08, mobil 070-070-662 61 28

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • förnybar energi
  • klimat
  • kretslopp
  • sophämtning
  • återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Kontakter

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll