Var fjärde anställd kvinna har sömnbesvär

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 07:23 CET

Var fjärde anställd kvinna, 26 procent, har problem med att sova. Det är betydligt fler än bland männen, där 16 procent lider av sömnbesvär. Det visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

Norvestor köper Avonova

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 06:00 CET

Företagshälsan Avonova, med verksamhet på 120 orter runtom i Sverige, får en ny ägare i det norska investmentbolaget Norvestor. I och med ägarbytet kommer Avonova att höja ambitionen ytterligare när det gäller att utveckla verksamheten, inte minst inom digitala tjänster.​

Allt fler känner obehag inför att gå till jobbet – resulterar i ett stort produktionsbortfall

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 07:35 CET

Var fjärde anställd känner obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Det visar företagshälsan Avonovas nyligen publicerade Jobbhälsoindex som bygger på intervjuer med 10 000 anställda inom svenskt arbetsliv. Intervjuerna genomfördes av SKI, Svenskt kvalitetsindex.

Varannan anställd motionerar för lite

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 08:00 CET

Nästan varannan anställd, 45 procent, tycker att de får för lite motion. Samtidigt är kvinnor betydligt mer aktiva än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

Nio av tio anställda trivs på jobbet

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:00 CEST

När hösten och mörkret kommer kan det kännas motigt att gå till arbetet – men de allra flesta gillar ändå sitt jobb. Mer än nio av tio anställda, 95 procent, trivs på sina arbetsplatser enligt ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört.

Avonova och Acando förebygger ohälsa med datadriven företagshälsa

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 07:30 CEST

Avonova Företagshälsa har tecknat avtal med Acando för att utveckla enny typ av datadrivna tjänster inom företagshälsa. Avonova bedriver kontinuerlig utveckling av sina tjänster utifrån nya digitala möjligheterna. Genom åren har man arbetat upp en stor tillgång i data om yrkesarbetandes hälsa, vilken nu ska användas för att tidigt förebygga ohälsa hos kunders medarbetare.

BillerudKorsnäs vinner pris som hållbar arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 07:31 CEST

BillerudKorsnäs i Skärblacka är årets vinnare av Guldpilen, ett pris till hållbara arbetsplatser instiftat av företagshälsan Avonova. I juryns motivering beskrivs hur företaget har satt fokus på säkerhet i sitt hälso- och arbetsmiljöarbete.

​Alingsås Energi vinner utmärkelse som hållbar arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 08:54 CEST

Alingsås Energi är årets vinnare av Guldpilen, en utmärkelse till hållbara arbetsplatser instiftat av företagshälsan Avonova. I juryns motivering beskrivs företaget som ett föredöme som hållbar organisation.

Emmaboda kommun tilldelas utmärkelsen Guldpilen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 07:42 CEST

​Guldpilen är en utmärkelse som delas ut till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna. Utmärkelsen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 2018 års Guldpilen i kategorin offentlig verksamhet går till Emmaboda kommun.

Varannan anställd stressad på jobbet

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:30 CEST

Pressmeddelande den 14 juni 2018

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört. 

– Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre. Att motverka stress är därför både en viktig hälsofråga och en lönsamhetsfråga, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova.

Fler kvinnor än män känner sig stressade på arbetet. Av kvinnorna upplever 48 procent stress ofta eller mycket ofta, jämfört med 44 procent av männen.

Resultatet bygger på enkätsvar från 28 700 hälsoundersökningar som utförts av företagshälsan Avonova runt om i Sverige under 2017.

– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.

Stress har blivit ett stort svenskt folkhälsoproblem och är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till långtidssjukskrivning. Tidiga tecken på skadlig stress kan vara att medarbetaren börjar missa att svara på mejl, inte lyssnar ordentligt eller lättare blir irriterad än tidigare

– Många chefer behöver prata oftare med sina medarbetare om deras arbetssituation. Genom att bygga en tät och förtroendefull relation blir det lättare att fånga upp tidiga signaler och förebygga skadlig stress, säger Robert Persson-Asplund.


För mer information, kontakta:
Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på Avonova, robert.persson-asplund@avonova.se, 073-662 63 80

Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44


Fyra tips för att minska din egen stress

1. Gör dig ersättlig. Försök involvera kollegor i ditt arbete så att det alltid finns någon som är insatt och kan ta över om du blir sjuk eller behöver vabba. 

2. Ta paus.Se till att regelbundet ta korta pauser under arbetsdagen och försök att också hitta något som ger dig verklig återhämtning när du är ledig.

3. Styr när du är uppkopplad.Undvik att kolla jobbmejlen de sista timmarna före läggdags och gör i stället sådant som får dig att varva ned.

4. Motionera.Se till att få in fysisk aktivitet i vardagen – din motståndskraft mot stress ökar rejält om du rör på dig regelbundet.


Fyra tips till arbetsgivaren för att minska stressen

1. Arbeta systematiskt. Sätt konkreta och långsiktiga mål för att motverka stress och följ upp resultatet.

2. Tydliggör ansvar. Skapa klarhet kring vem som är ansvarig för vad och undvik detaljstyrning.

3. Fånga tidiga signaler. Ha regelbundna och täta avstämningar med medarbetarna om deras arbetssituation för att lättare kunna agera i tid.

4. Prioritera återhämtning. Informera om att övertid inte premieras och att mejl utanför arbetstid samt på semestrar ska undvikas.


Tidiga tecken på ohälsosam stress hos en kollega

  • Svarar inte på mejl och missar saker
  • Lyssnar inte och är inte helt närvarande
  • Går och pratar snabbt
  • Avbryter ofta
  • Blir irriterad på ett sätt som du inte är van vid

Fakta om undersökningen

Undersökningen bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Hälsoundersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns representerat på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare genomgå hälsoundersökningar finns både stora och små företag och ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. En av frågorna löd: ”Upplever du stress i arbetet?” Resultatet redovisas i tabellen nedan.

Upplever du stress i arbetet?

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarsupport. Vi vill hjälpa våra kunder att öka produktiviteten och minska ohälsan. Med 650 medarbetare och service på 120 orter runtom i Sverige är vi en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.

Avonova Hälsa AB

Fabriksgatan 4

531 30 Lidköping

www.avonova.se

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört.

Läs vidare »

Om Avonova Hälsa

Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv – varje dag

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.

Adress

  • Avonova Hälsa
  • Fabriksgatan 4
  • 53130 Lidköping

Länkar