Gå direkt till innehåll
​Adam 12 år vill förändra världen – går i generation Z:s fotspår

Pressmeddelande -

​Adam 12 år vill förändra världen – går i generation Z:s fotspår

12-årige Adam från Helsingborg har en av sina bästa vänner på 9 000 kilometers avstånd. Sedan han var fem år har han haft en fadderkompis i Kambodja – jämnårige Bun. Deras förutsättningar i livet ser väldigt olika ut, men det är likheterna som Adam vill lyfta – och alla barns lika rättigheter. Att som Adam känna till sina rättigheter är en rättighet i sig, enligt barnkonventionen som i år fyller 30 år.

Adam är tydlig med vad han anser är rätt och fel i världen och för honom är barns rättigheter en självklarhet. Han är lite yngre än generation Z – inom vilken viljan att förändra världen är ett högt prioriterat värde – och tillhör den som kallas generation Alpha*. Sitt engagemang och sin vilja att förändra har Adam med sig hemifrån. Redan som femåring började han brevväxla med sin ”fadderkompis” genom Barnfonden och i familjen har de alltid pratat om att det är viktigt att bidra om man kan.

– Jag har alltid rent vatten hemma, men i Kambodja där Bun bor kämpar familjerna för att få tag på rent vatten. Vi har allt som behövs, men många barn har inte det. Jag tycker det är viktigt att hjälpa till så att alla vi barn i världen kan få möjlighet att gå i skolan. Då kan vi förändra världen tillsammans, säger Adam.

”Alla barn har rätt att utvecklas”

Adam poängterar att alla barn har rätt till utbildning och att utvecklas, liksom att alla barn alltid ska få säga vad de tycker och tänker. Att känna till sina rättigheter är en rättighet i sig som gäller alla barn. Det framgår i barnkonventionen som i år fyller 30 år.

Martina Hibell är tf generalsekreterare och programchef på Barnfonden och ser att det finns ett mångsidigt värde i att ha en fadderkompis och att bygga broar mellan barn i världen:

– Utöver att stödja våra insatser där vi arbetar utifrån barnkonventionen kan vi också skapa en global förståelse. Genom att vara fadderkompis öppnas dörrar att prata med sina barn om olika rättigheter. Dessutom har vi föräldrar mycket att lära av våra barn i de samtalen – om vi bara lyssnar, säger Martina Hibell.

Bara hälften av barnen i världen känner till barnkonventionen

Kännedomen om barnkonventionen är relativt låg bland barn i Adams ålder. Det visar resultat från den globala rapporten Small Voices Big Dreams 2019 som tagits fram av Barnfonden tillsammans med Child Fund Alliance. Hälften av barnen i åldern 10 till 12 år anger att de inte känner till barnkonventionen globalt sett och i Sverige är den motsvarande siffran 32 procent.

Om barnkonventionens 30-årsjubileum

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen. Sedan dess har 196 länder skrivit under och förbundit sig att följa bestämmelserna som rör mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Barn ska ses som individer, med egna grundläggande rättigheter. Barn har rätt till liv och utveckling, till inflytande och de får aldrig diskrimineras.

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen år 1990. Utöver att barnkonventionen firar 30 år den 20 november blir den också svensk lag från och med den 1 januari 2020.

Så här funkar det att vara fadderkompis

Att vara fadderkompis innebär att man kan ha kontakt med ett annat barn i ett av de länder där Barnfonden verkar. Fadderbidraget går till insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. 

Barnfonden arbetar alltid med barnet i fokus och för att alla barn ska få växa upp i trygghet. Själva fadderskapet tecknas och betalas av en person som är över 18 år, men den som står som kontakt och får breven kan vara ett barn. Det finns därmed en mångsidighet i att stödja och vara fadderkompis. Utöver att stödja Barnfondens arbete i världen med insatser för barns utveckling och trygghet kan vi också skapa en global förståelse.

*Källor: Ungdomsfokus 2019 och Kairos Future 2019

Ämnen

Regioner


Om Barnfonden

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991 och som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Barnfonden är partipolitiskt och religiöst obunden och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och familjer runt om i världen. Allt Barnfondens arbete utgår från barnet i fokus och verksamheten fokuserar på fyra områden som är tätt sammankopplade: utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.

Presskontakt

Karolina Jakstrand

Karolina Jakstrand

Presskontakt Kommunikatör + 46 (0)76 016 80 93

Relaterat innehåll

Barnfonden

Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga:

Jag är trygg! – Jag är frisk! – Jag är glad! – Jag har en utbildning! – Jag har en röst!

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer världen över. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda. Vårt arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

Barnfonden
Box 4100
203 12 Malmö